Oude IT-infrastructuur remt innovatie

upgraden

IT kan het verschil maken met concurrenten, maar in de praktijk blijken de mogelijkheden van bedrijven beperkt. Slechts 13 procent van de IT-professionals denkt dat de huidige IT-architectuur voldoet aan de nieuwe eisen van de markt. IT-legacy en de complexiteit van dagelijks beheer worden daarbij aangemerkt als de belangrijkste barrières van IT-afdelingen om innovatie te bewerkstelligen. Dat blijkt uit de Benchmark toekomstbestendigheid van IT-architecturen van Nutanix, leverancier van enterprise computing-oplossingen.

Nutanix ondervroeg voor het onderzoek IT-professionals bij een kleine 200 organisaties uit de Benelux. Bedrijven en directies waarderen de mogelijkheden van IT hoog, zo blijkt. Ze zien het als belangrijk middel in hun strijd met concurrenten. Verder geeft 42 procent van de respondenten aan dat IT een grote rol speelt voor de concurrentiekracht. 40 procent zegt ‘een rol’ en 16 procent zegt ‘geen/nauwelijks een rol’) en 39 procent beschouwt de overstap naar een nieuwe IT-infrastructuur als een belangrijke strategische beslissing.

Organisaties lijken daarmee duidelijk het belang van IT te erkennen. Toch wordt er relatief weinig van de innovatiekracht van IT gebruikgemaakt. Slechts 13 procent van de respondenten geeft aan dat hun IT-architectuur voldoet aan de nieuwe eisen en behoeften vanuit de markt. En 56 procent zegt dat minder dan tien procent van het IT-budget aan innovatie wordt besteed.

Complexiteit van beheer
Het IT-budget gaat vooral op aan onderhoud, ondersteuning en uitbreiding van bestaande IT-infrastructuren. Legacy-systemen en –applicaties die het integreren, ontsluiten en opschalen van systemen moeilijk maken, wordt door 55 procent van de respondenten aangemerkt als een belangrijke oorzaak voor het onvermogen om in te spelen op wensen van de business. 47 procent van de respondenten gaf bovendien aan dat de complexiteit van het beheer een belangrijke bottleneck is. De inflexibiliteit van IT-systemen lijkt daarmee de innovatiekracht van organisaties in belangrijke mate te beperken.

Flexibele IT
De redenen om voor een nieuwe IT-architectuur te kiezen, onderschrijven de wens voor een flexibelere IT-infrastructuur. Flexibiliseren van IT-infrastructuur wordt door 55 procent van de respondenten aangemerkt als een belangrijke methode om de wensen op de directieagenda te verwezenlijken. Daarnaast blijkt vanuit businessperspectief wendbaarheid (53% van de respondenten) – het snel in kunnen spelen op veranderingen – de belangrijkste motivatie te zijn om voor een nieuwe IT-architectuur te kiezen.

SaaS in het vizier
Er is ook naar de adaptatie van cloud computing nader bekeken. Wanneer het gaat om cloud-infrastructuren geeft 81 procent van de ondervraagden aan interesse te hebben in SaaS. IaaS werd door 40 procent als interessant aangegeven en PaaS door 34 procent. De interesse in SaaS lijkt een direct gevolg van de uitdagingen waar veel van de ondervraagden zich voor geplaatst zien. De flexibiliteit waarmee SaaS inzetbaar is, biedt een oplossing voor het werken met starre en monolitische legacy-systemen.

“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat de klassieke, gelaagde IT-infrastructuur, met een duidelijk scheiding tussen storage, server en virtualisatie, niet goed meer past bij de dynamische IT-behoeften van deze tijd,” zegt Patrick van de Werken, regional director Northern Europe bij Nutanix. “Bedrijven willen wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op marktkansen, maar in de praktijk blijkt de IT-infrastructuur dermate complex dat die ruimte om te innoveren achterblijft. Bedrijven die hun IT-infrastructuur weten te flexibiliseren hebben de komende jaren een belangrijk – en in vele gevallen beslissend – concurrentievoordeel. Zij kunnen diensten sneller aanbieden, kunnen betere kwaliteitsgaranties geven en kunnen investeringen effectiever afstemmen op de gewenste IT-behoefte.”

 

Gerelateerde berichten...