Platform Cyber Intel/Info Cel (CIIC) van start

Security-as-a-Service

Een nieuw samenwerkingsverband Rijk voor cybersecurity, moet zorgen dat de inlichtingendiensten samen met justitie en politie sneller informatie kunnen uitwisselen.Het platform gaat Cyber Intel/Info Cel (CIIC) heten.

Ook het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werken aan het platform mee. Het besluit is vastgelegd in de Staatscourant. De vertegenwoordigers werken vanuit het Haagse NCTV-kantoor. De AIVD is de juridisch verantwoordelijke.

 

AIVD

Het platform bestaat uit de Politie, AIVD, MIVD, het Openbaar Ministerie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)en het NCTV. De start van het platform Cyber Intel/Info Cel stond al op de agenda van de Nederlandse Cybersecurity Agenda. Elke instantie levert een vertegenwoordiger om in het platform deel te nemen.

Meteen bij de start is al wel gedacht aan privacy en gegevensbescherming. Dat houdt onder meer in dat de gegevens die de organisaties aan de CIIC beschikbaar stellen meteen in een specifiek hiervoor bestemd informatiesysteem of specifiek daarvoor ingericht deel van een informatiesysteem terecht.

Het platform kwam tot stand naar aanleiding van een aantal aangekondigde maatregelen van de maatregelen in de Nederlandse Cybersecurity Agenda. Die werd al in 2018 opgesteld door het Kabinet en de Minister van Justitie en Veiligheid. de bedoeling is dat het landelijk situationeel beeld via dit samenwerkingsplatform wordt versterkt. Zo moet de digitale slagkracht van die organisaties vergroot en de veiligheid in het digitale domein versterkt.

Gerelateerde berichten...

X