Populariteit Mac brengt uitdagingen met zich mee

mac

Op de Nederlandse werkplek maken steeds meer medewerkers gebruik van een Apple Mac. De vraag is of IT-beheerafdelingen de Mac voldoende serieus nemen. Zijn ze zich voldoende bewust van het groeiend gebruik van de Mac? En nog belangrijker, beschikken ze over voldoende kennis en de juiste tools? Of lopen ze bij het beheer van Macs tegen uitdagingen aan?

Om antwoorden op deze vragen te geven, heeft Jamf onafhankelijk IT onderzoeksbureau Pb7 Research gevraagd om het gebruik van Apple en de uitdagingen rond het beheer in de Nederlandse grootzakelijke markt in kaart te brengen.

Steun voor Mac’s

Uit het onderzoek blijkt dat er in ruim 4 op de 5 (84%) grootzakelijke organisaties medewerkers zijn die een Mac gebruiken. Dat de meeste organisaties de gebruiker daarin steunen, zien we aan het ‘eigenaarschap’ van de Mac. Bij ruim de helft (57%) van de respondenten is de organisatie eigenaar van de Mac’s. Maar het ‘Bring Your Own Device’ principe speelt bij veel organisaties een rol. Bij een op de vijf (20%) zijn de Mac’s persoonlijk eigendom van de gebruikers, terwijl bij bijna een kwart (24%) zowel bedrijfsmatig verstrekte als Bring Your Own Device (BYOD) Mac’s worden gebruikt.

Aandeel Mac groei

Het aandeel van Mac’s blijft ook in de komende jaren groeien. Bijna de helft (46%) van ondervraagde organisaties verwacht dat het aandeel Macs zal toenemen terwijl bijna eenzelfde aantal (45%) verwacht dat dit aantal gelijk zal blijven. Bij veel organisaties bestaat zelfs een voorkeur om Macs tot de standaard te maken op de werkplek. Slechts 37 procent ziet de Mac niet de standaard voor de hele organisatie worden.

Het groeiende aandeel Macs zien we terug in alle sectoren die door Pb7 is ondervraagd. Vooral in de financiële dienstverlening (61%) en bij zakelijke dienstverleners (43%) neemt het aantal Mac’s toe. Maar ook in de industrie en handel (34%) en de publieke sector (32%) worden steeds vaker Mac’s gebruikt.

Geen verzet

In het verleden was er nog wel eens verzet tegen het gebruik van Mac’s. Dit, omdat men het beheren van verschillende computerplatforms zag als een obstakel. Nu beginnen de meeste organisaties in te zien dat het aanbieden van Macs aan gebruikers die dat willen, niet voor extra beheerlast hoeft te zorgen. Dat kan ook bijna niet anders, aangezien blijkt dat juist op de IT-afdeling inmiddels de meeste Mac’s worden gebruikt.

Uitdagingen

IT-specialisten zien enkele uitdagingen bij het beheren van de Mac. De meest voorkomende uitdaging ligt op het vlak van security monitoring (32%). Gebrekkig zicht op incidenten en veiligheid kan tot serieuze risico’s leiden.

Naast security monitoring, zien we dat organisaties vaak moeite hebben met het uitvoeren van diverse handelingen op afstand. Denk daarbij aan het op afstand installeren van devices. Aan het toevoegen van gebruikers, aan support. Of aan het uitrollen van applicaties.

Mobile Device Management

Een Mobile Device Management-oplossing (MDM) zorgt ervoor dat men alle devices goed, efficiënt en veilig kan beheren. Dit, zonder dat een IT- medewerker fysieke toegang nodig heeft. Veel organisaties maken al gebruik van een MDM- oplossing die ook Mac ondersteunt. Maar er zijn ook veel organisaties waar een dergelijke oplossing (nog) niet voorhanden is.

Bij organisaties die hun devices op de een of andere manier beheren, zal dat veelal een algemene Unified Endpoint Management-oplossing (UEM) voor alle platforms betreffen. Bij deze oplossingen ontbreken echter de specifieke beheermogelijkheden voor de Mac. Het beheren van Macs met een UEM-oplossing kan arbeidsintensiever zijn, waardoor mogelijk meer risico’s worden genomen.

Gerelateerde berichten...

X