Rabobank: groeiverwachting ICT-sector lager door krapte arbeidsmarkt

Vrouw kijkt met frustratie naar beeldscherm

De ICT-sector groeit minder hard dan zou moeten door de krapte op de arbeidsmarkt.  De groeiverwachting voor de komende tijd gat daardoor van zeven naar vijf procent. Dat constateert de Rabobank in een analyse.

Ondanks die stagnerende groei blijft de vraag hoog. Volgens de bank blijft de markt voorlopig krap, maar valt er wel winst te halen door te investeren in standaardiseren en verdere automatisering. Er is een groeivertraging, met name door het personeelstekort, maar tegelijkertijd blijft de vraag naar technologie en advies vooralsnog op peil. Een rondgang onder diverse IT-bedrijven bevestigt dit beeld. Bedrijven geven aan dat er veel opdrachten binnenkomen, maar dat de capaciteit ontbreekt om deze op korte termijn uit te voeren.

Digitalisering en automatisering moeten zorgen voor het efficiënter maken van processen. Aan de andere kant kan digitalisering of automatisering ook zorgen voor verbetering van het business – en verdienmodel van bedrijven. Daarbij staat de IT-sector staat momenteel op een kruispunt. Verder is de verwachting dat op de langere termijn macro- economische effecten eventueel zorgen voor uitstel van investeringsbeslissingen. Hierdoor bestaat de kans dat de groei op de langere termijn verder vertraagt.

De analisten van de bank verwachten dat de arbeidsmarktkrapte op de wat langere termijn flink pijn gaat doen. Waar enkele jaren geleden verloopcijfers van rond de 10% in de branche normaal waren, zien we dat deze cijfers nu oplopen tot 15 à 20% met uitschieters naar meer dan 25%. De impact op IT-bedrijven en de omgang met het personeel is hierdoor groot. Een bedrijf met 125 werknemers en een verloop van 20% heeft dan iedere week te maken met een collega die vertrekt (offboarden) of een collega die start (onboarden).

Kenmerken

De huidige arbeidsmarktkrapte in de IT-sector kent een aantal kenmerken.

  • Opleiders leveren jaarlijks onvoldoende nieuwe instroom van jong talent af
  • Werknemers hebben de luxe om bij het wisselen van baan een stevige financiële stap voorwaarts te maken
  • De krapte is vooral op het hogere niveau: HBO/WO. Denk hierbij aan developers, applicatie-, systeem-, of functioneel beheerders en security specialisten
  • Werkgevers worden gedwongen tot creatieve oplossingen en een goede HR-strategie.

Het omgaan met oplopend personeelsverloop vergt veel inspanning en tijd. Tijd die IT-bedrijven vaak onvoldoende hebben (of nemen), gezien de werkdruk door de vele opdrachten. Toch kan een IT-onderneming vandaag de dag niet meer zonder een goede HR-strategie. Dit is een essentiële strategische pijler in de bedrijfsvoering. Veel elementen uit deze HR-strategie zijn vergelijkbaar met bedrijven die in andere sectoren actief zijn.

Cybersecurity

Het is geen verrassing dat cyberrisk een groot risico vormt voor bedrijven. Zo is de schade door ransomware in 2021 ongeveer 20 miljard euro. Verder worden er gemiddeld 30.000 websites dagelijks gehackt en is de kans op een cyberhack 8 keer zo groot als de kans op brand.

IT-dienstverleners krijgen er bovendien een grote uitdaging bij. Via de tooling om het beheer te doen bij klanten, is ook de IT-dienstverlener een interessante target voor de cybercriminelen. Deze kunnen via de IT-leveranciers ook toegang krijgen tot de data van eindklanten. Wegkijken is geen optie want samen met de klant, en mogelijk een verzekeraar, zullen risico’s moeten worden geminimaliseerd. En hierbij geldt een steeds zwaardere zorgplicht voor de IT-leverancier. There’s no free lunch. Wij zien deze uitdaging de komende jaren alleen maar groter worden.

IT overnamemarkt

De markt voor fusies en overnames is op dit moment nog onveranderd goed. Drivers als versneld digitaliseren, een relatief lage component IT in de totale kostprijs van bedrijven en een hoge upside zorgen voor een aantrekkelijk investeringsklimaat. Toch verwachten de analisten van de Rabobank in het tweede halfjaar een correctie.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de huidige macro-economische ontwikkelingen waarvan arbeidsmarktkrapte, inflatie, grondstoffentekort, oplopende rente en oplopende energieprijzen de belangrijksten zijn. Deze macro-economische effecten in krijgen naar verwachting in het tweede halfjaar van 2022 over het algemeen een drukkend effect op de koop- en verkoopprijzen van IT-bedrijven. Nuance hierbij is dat IT-bedrijven die in staat zijn autonoom en winstgevend te groeien ook het tweede halfjaar in trek zullen blijven.

Hyperautomation kan een deel van het antwoord zijn op de huidige arbeidsmarktkrapte. Want hoe behaalt een bedrijf als Netflix anders een additionele jaarlijkse omzet van 1 miljard euro? En hoe lukt het Unilever om de diversiteit van nieuw aangenomen personeel met 25% te verhogen? En hoe kunnen bedrijven in staat zijn om 40% van de kosten te besparen?

Het antwoord op al deze vragen is Hyperautomation (of Intelligent Automation). Hyperautomation is het, op software gebaseerd, automatiseren van zoveel mogelijk business en IT- processen. Onder andere door de arbeidsmarktkrapte zal hyperautomation in de komende jaren verder versnellen. Het combineert methoden en technologieën om bedrijfsprocessen automatisch uit te voeren, zodat het mogelijk wordt om medewerkers elders binnen de organisatie in te zetten. Is dit dan de heilige graal? Nee dat zeker niet, maar hyperautomation kan wel een deel van het antwoord zijn op de huidige arbeidsmarktkrapte.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...