AT: Regionale meldkamers zeer kwetsbaar

Regionale meldkamers die moeten reageren op 112-noodoproepen zijn nog steeds zeer kwetsbaar. Hun ICT is verouderd en ze hebben te weinig personeel.

Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport. Aan het onderzoek werkte ook het Agentschap Telecom mee.

Door de matige omstandigheden hebben de meldkamers niet de mogelijkheid om bij calamiteiten elkaars taken volledig over te nemen. Dat betekent dat het afhandelen van noodmeldingen vertraging kan oplopen.

 

Nood

Voor mensen in nood is een meldkamer meestal het eerste contact met hulpdiensten. Via de landelijke 112-centrale van de Landelijke Eenheid (LE) van de politie in Driebergen krijgt de burger contact met één van de regionale meldkamers. Momenteel zijn daar zestien van.

De problematiek is niet nieuw. De Inspectie JenV en AT concludeerden in 2015 al dat de regionale meldkamers en de landelijke centrale in Driebergen kwetsbaar waren. Vier jaar later heeft alleen de landelijke 112-centrale risico’s geïnventariseerd. Zij zijn tot nu toe ook de enigenen die maatregelen namen voor personeel, techniek en locatie. Regionale meldkamers hebben knelpunten op deze terreinen nauwelijks opgepakt. Zij zien de urgentie niet om de continuïteit veilig te stellen.

 

ICT verouderd

Technisch gezien staan de meeste onderzochte regionale meldkamers stil. Hun ICT is verouderd en innovatie is niet of nauwelijks aan de orde. Er wordt gewacht met vernieuwen van apparatuur tot diverse meldkamers zijn samengevoegd tot tien meldkamers. Maar die samenvoeging is vertraagd. Het beheer van de ICT is intussen zeer divers georganiseerd, met alle gevolgen van dien.

 

Samenwerking

Al jarenlang loopt een traject om de meldkamerorganisatie te hervormen. De hervorming moet een robuuste meldkamerorganisatie opleveren, met tien regionale meldkamers die elkaars taken volledig kunnen overnemen.

Tot op heden hebben de ontwikkelingen nog niet tot voldoende verbeteringen geleid. De Inspectie en AT constateren dat het draagvlak voor de hervorming groot is, maar dat deze ambitieus, complex en van veel zaken afhankelijk is. Dit is risicovol.

 

Krappe bezetting

Alle onderzochte meldkamers, ook de landelijke 112-centrale, kampen daarnaast ook met een krappe personele bezetting. Daardoor lukt het niet altijd om de minimale gewenste bezetting te halen. Dat betekent ook dat er een enorme wissel wordt getrokken op de  werknemers die er wel zijn, met alle risico’s van dien.

Bijkomend probleem is dat meldkamers elkaars taken slechts gedeeltelijk kunnen overnemen als een van hen door een calamiteit wordt getroffen. Dat betekent dat de afhandeling van een noodmelding soms zeer lastig is en vertraging oploopt.

 

Aanbevelingen

Om de burger altijd snel en adequaat te kunnen helpen, bevelen de Inspectie en AT de minister van Justitie en Veiligheid onder meer aan ervoor te zorgen dat voldoende geïnvesteerd wordt in personeel en techniek. Ook dient de minister ervoor te zorgen dat de meldkamers noodmeldingen volledig van elkaar kunnen overnemen.

Meldkamers dienen risico’s voor hun functioneren te inventariseren en de Inspectie en AT daarover te informeren. Inspectie en AT willen verder jaarlijks van de meldkamers vernemen welke stappen zij zetten om te komen tot de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie.

Gerelateerde berichten...

X