Ruim helft tech-vrouwen zag gendergelijkheid verbeteren

meiden

Meer dan de helft (56%) van de vrouwen in de tech branche zag de afgelopen twee jaar het niveau van gendergelijkheid in hun organisatie verbeteren. Volgens 70% stonden hun vaardigheden en ervaring boven het geslacht bij het solliciteren voor hun eerste baan in IT of tech.

Dit blijkt uit het onderzoek Women in Tech ‘Where are we now? Inzicht in de evolutie van vrouwen in de technologie’. Deze vooruitgang in zo’n korte tijd is een positieve stap in de richting van sectorinclusiviteit. Maar de bevindingen benadrukken ook dat er nog ruimte voor verbetering is.

Gendergelijkheid

Het idee van gendergelijkheid vertegenwoordigt meer dan alleen fysieke lichamen door deuren. Het is ook de notie van percepties, gevoelens, stereotypen en kansen. In dat opzicht zijn er positieve ontwikkelingen voor meer dan twee derde van de vrouwen (69%) die er nu vertrouwen in hebben dat hun mening vanaf de allereerste dag in een technische functie wordt gerespecteerd.

Het toegenomen thuiswerken in het afgelopen jaar had overigens ook een relatief positief effect. Daarvan is 46% van de vrouwen ermee eens dat de gendergelijkheid tussen teams die op afstand werken beter is geworden.

Ruimte voor verbetering

Het rapport gaat in op de langere weg naar echte gendergelijkheid. Ondanks een wereldwijde verbetering van de perceptie van gendervertegenwoordiging, beweert meer dan een derde (38%) van de vrouwen, dat een gebrek aan vrouwen in de tech-industrie hen huiverig maakt om in te stappen.

De cijfers mogen relatief laag lijken, maar ze benadrukken de kloof tussen geleidelijke verbetering en volledige gelijkheid. Zo blijkt dat 44% van de vrouwen vindt dat mannen sneller vooruitgang boeken in de technische arbeidsmarkt.

Verder blijkt dat 41% een gelijkere genderverdeling bevorderlijk vindt voor een betere loopbaanontwikkeling en het rechtzetten van die mismatch. Het verband tussen vertegenwoordiging en algemeen gedrag, kansen en gelijkheid is nog niet gelegd.

Loopbaan

Om meer stappen te kunnen zetten zijn initiatieven nodig om een carrière in de technologie te ondersteunen. Dat is inclusief het aanbieden van meer mentor- of stageprogramma’s om toegang te bieden tot kansen en ervaring. Maar om te geloven dat de technische industrie een plek is voor vrouwen moet de reis veel eerder beginnen, namelijk op school.

Veel bedrijven beginnen al wel met invoeren van quota. Ze zijn meer dan alleen het toevoegen van cijfers, maar ontworpen om de kans op veranderd gedrag en verminderd seksisme op het werk te vergroten. Maar ook om meer vrouwen in hogere functies te bereiken en meer rolmodellen te creëren. Deze laatste kunnen positieve loopbaanervaringen delen met jonge vrouwen die overwegen om de technologie in te gaan. \

Quota zijn echter niet de enige manier om het momentum vast te houden. Een eerste aanbeveling is om blinde wervingspraktijken te implementeren die persoonlijke vooroordelen uit het talentverwervingsproces helpen verwijderen. Anoniem solliciteren is daar een van. Verder kun je het taalgebruik in sollicitaties wijzigen. Verder zou je bij sollicitaties een wervingscommissie moeten instellen in plaats van een persoon.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X