Scholen in Emmen starten samen IT Campus Emmen

developers

Een aantal scholen in Emmen start een IT-campus om talent in de regio aan te wakkeren en behouden. Het gaat om de NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College en Hondsrug College.

De nieuwe IT Campus Emmen moet een perfecte aansluiting met de curricula van de verschillende scholen bieden. Ze kunnen onderling ook kennis, docenten en faciliteiten uitwisselen.

Dit jaar is het vormgeven van die doorlopende leerlijn het belangrijkste doel. Deze leerlijn moet de doorstroom naar verschillende niveaus makkelijker maken. Zo worden leerlingen gestimuleerd om op het hoogst mogelijke niveau uit te stromen en op de arbeidsmarkt toe te treden. De onderwijsinstellingen dromen ook al over de toekomst. De grootste gezamenlijke droom: een eigen fysieke locatie voor de IT Campus Emmen.

Eén front

‘Samen bereik je meer dan alleen’, is de gedachte achter de oprichting van de IT Campus. “Het is belangrijk om één front te vormen”, aldus Tymen Kuperus van Drenthe College. “Uiteindelijk hebben we allemaal als doel dat onze leerlingen toetreden op de IT arbeidsmarkt in de regio.” Die behoefte aan IT geschoolde professionals is groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Raymond Blankestijn van NHL Stenden: “Er is een schreeuwend tekort aan mensen met een IT-achtergrond. Door ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie en robotisering ontstaan nieuwe banen en wordt dit tekort alleen maar groter.”

Samenwerken

Leerlingen en studenten van de drie onderwijsinstellingen werken voor de IT Campus Emmen regelmatig samen. Zo kunnen studenten van NHL Stenden leerlingen van het Hondsrug College ondersteunen met het maken van hun profielwerkstukken. Maar ook andersom kunnen leerlingen van het Hondsrug College een bijdrage leveren aan een project van een andere school.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X