Stichting DINL en Nederland ICT in strijd tegen digitale skills gap

werkende vrouwen silhouet Google werknemers

De digitale skills gap moet snel worden opgelost. Als het tekort aan IT’ers met de juiste vaardigheden niet snel wordt aangepakt, komt de komende jaren de leidende internationale positie van de Nederlandse digitale sector in gevaar.

Daarom organiseren Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en Nederland ICT op donderdag 9 februari ‘Future skills for the digital economy’ bij datacenter BIT in Ede.

Tijdens deze conferentie komen de digitale sector, programmamakers uit het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs en vertegenwoordigers van de overheid bij elkaar om te praten over de digitale skills gap.

 

Diversiteit

Belangrijke thema’s tijdens het evenement zijn onder meer de samenwerking tussen de digitale sector en onderwijsinstellingen. Ook diversiteit op de werkvloer komt aan de orde. “De snelle ontwikkelingen binnen de digitale wereld vragen om nauwe samenwerking tussen verschillende partijen.” Dat stelt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “We moeten nu investeren in de werknemer van de toekomst. Dat begint met de vraag welke competenties, kennis en vaardigheden belangrijk zijn in de digitale economie.”

Volgens Simon Besteman, directeur van ISPConnect en namens DINL organisator van het congres vindt het gebrek aan diversiteit een bedreiging. “Het feit dat nog maar weinig vrouwen werkzaam zijn in de IT is mogelijk een bedreiging voor de toekomst van de industrie aldus. De Nederlandse IT sector groeit hard. Die groei zullen we nog vele jaren doorzetten. Als er niks verandert gaan we echter snel tegen een muur aanlopen. Er zijn niet voldoende goed opgeleide mensen. Dat komt mede doordat er te weinig vrouwen voor een IT studie kiezen en de arbeidsmarkt betreden. Er ligt dus nog een enorme kans in het stimuleren van diversiteit in de digitale sector. De sector en het onderwijs zoeken daarom de samenwerking met elkaar en met de overheid.”

Diversiteit op de werkvloer is één van de manieren om vraag en aanbod van IT’ers beter op elkaar aan te laten sluiten. Meer specifiek het aantrekkelijker maken van een studie in de richting van en een carrière in de digitale sector voor vrouwelijke medewerkers.

 

Dynamiek

Kay Formanek, expert in diversiteit op de werkvloer en spreker tijdens het event daarover. “Diversiteit is complexer dan alleen gelijktrekken van de verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Er is de afgelopen 50 jaar veel onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om lukraak meer vrouwen aan te nemen. Zeker niet als je niet nadenkt over hoe de dynamiek hierdoor beïnvloed wordt. Diversiteit op de werkvloer kan enorme voordelen opleveren als het goed wordt aangevlogen, maar is veel complexer dan vaak gedacht wordt.”

“Future skills for the digital economy” is bedoeld om van elkaar te leren en te verbinden.  Gezamenlijk verkennen we de knelpunten die zowel de digitale sector als de beroepsopleidingen ervaren. “Het is hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken en dit probleem aan te pakken”, aldus Besteman. “We moeten realistisch en pragmatisch zijn: niets doen is geen optie.”

 

Gerelateerde berichten...

X