Supply chain-risico’s dwingen bedrijven tot nieuwe IT-aanpak

supply

Bijna alle Nederlandse bedrijven zijn ontevreden over hun eigen supply chain. Dit blijkt uit een onderzoek van SAP. De meeste bedrijven zijn ter verbetering hiervan op zoek naar mogelijkheden voor het lokaliseren van de toeleveringsketen. Daarnaast willen ze op korte termijn nieuwe technologie adopteren. Zo kunnen ze de risico’s beperken. En duurzamer opereren.

Vertragingen

97% van de bedrijven geeft aan dat hun supply chain niet voldoet. Redenen hiervoor zijn onder meer vertragingen in de productie van goederen. En een gebrek aan grondstoffen. Een kwart van deze bedrijven geeft zelfs aan dat er grote veranderingen nodig zijn. Daarom is bijna driekwart van deze bedrijven (71%) van plan om hun bedrijfsactiviteiten lokaal uit te voeren als reactie hierop. Denk hierbij aan het vinden van meer lokale leveranciers. Of aan het verplaatsen van (een gedeelte van) de productie- en distributieprocessen naar Nederland. Twee derde (66%) is van plan om nieuwe noodmaatregelen te implementeren die zijn gericht op hun toeleveringsketen.

Nieuwe IT-aanpak

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven geavanceerde technologieën willen inzetten om hun supply chains fundamenteel te transformeren. Meer dan twee derde (67%) van de ondervraagde bedrijven is van plan om hier al binnen 1 tot 2 jaar mee aan de slag te gaan. Het inzetten van AI en machine speelt hierbij een grote rol.

Verschillende uitdagingen

Bedrijven hebben vaak te maken met complexe toeleveringsketens waarin meerdere partijen betrokken zijn. Om effectief te kunnen opereren in deze netwerken, is het belangrijk dat organisaties realtime inzicht hebben in de activiteiten. Daarmee kunnen ze snel reageren op veranderingen en hun eigen productiecapaciteit daarop aanpassen.

Door het volgen van de activiteiten van hun leveranciers en afnemers, krijgen bedrijven een beter begrip van hoe hun activiteiten de hele leveringsketen beïnvloeden. Organisaties willen deze informatie gebruiken om te beslissen welke grondstoffen, onderdelen en producten ze op voorraad moeten hebben en waar ze deze opslaan.

Bedrijven en individuen vinden duurzaamheid belangrijk. 62% Van de bedrijven wil daarom nieuwe duurzame oplossingen vinden voor hun supply chain. Tijdens economisch zware tijden blijft duurzaamheid een prioriteit, maar bedrijven hebben moeite om duurzaamheidspraktijken te integreren in hun manier van werken (55%), en weten soms niet waar te beginnen of welke beslissingen te nemen (51%).
Bedrijven willen AI en machine learning niet alleen inzetten om te zien wat er gebeurt in de supplychain en om risico’s te beheersen, maar ook voor het verbeteren van de samenwerking en een duidelijke communicatie tussen leveranciers, partners en klanten.

Geavanceerde technologieën moeten niet alleen leiden tot een verhoogde veerkracht, maar ook tot het verlagen van de kosten en het verbeteren van hun concurrentievermogen in deze complexe en onzekere tijden.

Taak voor de overheid

Organisaties hebben verschillende meningen over het globaliseren van supply chains als middel om de economische groei te bevorderen. Meer dan een derde van de respondenten is voor die verandering, en twee derde tegen.

Ongeveer de helft van alle bedrijven vindt dat de overheid meer ondersteuning moet bieden bij het bewaken van de supply chain. En waar nodig moet investeren. Daarnaast wil 51% dat de overheid incentives aanbiedt om mensen aan te trekken en op te leiden. Of om buitenlands talent binnen te halen (44%). Om de recessie te bestrijden, pleit 38% van de bedrijven voor een intensiever industrie- en handelsbeleid dat gericht is op het oplossen van de problemen in de supply chains.

Wereldwijde uitdagingen

Coleman Parkes ondervroeg in opdracht van SAP 350 senior beslissers op het gebied van logistiek en supplychainstrategie van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in Frankrijk, België en Nederland. Uit het rapport “Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner” blijkt dat de problemen in de supplychain sinds het begin van de pandemie rampzalige gevolgen hebben gehad voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Bedrijven werden belemmerd door vertragingen in de productie van goederen/het leveren van diensten (53%) en door een gebrek aan grondstoffen (29%). Dit heeft bij 34% van de bedrijven geleid tot een daling van de inkomsten. Daardoor kreeg 38% te maken met het verlies van klanten en heeft 20% reputatieschade opgelopen. Meer dan driekwart (76%) van de Nederlandse bedrijven verwacht dat de problemen in de supplychain aanhouden tot eind 2023.

Gerelateerde berichten...

X