Toezichthouder CTIVD: AIVD gaat nog steeds niet goed om met datastromen

sleepnet voor sleepwet Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De AIVD en MIVD gaan nog steeds niet goed om met goed en veilig verwerken van informatiestromen. Dat stelt de  Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een rapport.

De inlichtingendiensten moeten volgens de dienst nog veel werk verzetten om uiteindelijk helemaal te voldoen aan de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv). Daarin zijn ook eisen opgenomen rond de omgang met dataverwerking.

Volgens het rapport was ook het interne beleid nog niet helemaal op orde. Zowel werkprocessen als de technische systemen zijn onvoldoende aangepast. Volgens het rapport is hierdoor een verhoogd risico op ‘onrechtmatig handelen’.

 

Aangepakt

Volgens de CTIVD is er wel vooruitgang geboekt. Sinds de eerste rapportage, aan het begin van dit jaar en nu zijn de factoren met de hoogste risico’s aangepakt. Ze zijn  en teruggebracht tot “gemiddelde en beperkte risico’s”.

De grootste vorderingen zijn gemaakt bij onderzoeken van grote datasets. Aan de verplichting om niet in het wilde weg gegevens te verzamelen maar dat gericht te doen wordt nu beter gehoor gegeven.

De AIVD en MIVD hebben de regels al wel opgenomen in beleid en werkinstructies. Toch moeten ze volgens de toezichthouder nog wel enkele aanvullingen doen. Zo is er nog geen beleid voor gericht analyseren van de uit de datastromen onderschepte metadata. Dit is extra informatie waaruit meer gegevens zijn af te leiden.

 

Bewaartermijn

De WiV tradt op 1 mei vorig jaar in werking. Een half jaar geleden stelde de CTIVD nog dat door de uitvoering van de nieuwe wet de bewaartermijn wordt overschreden. De kritiek gold voor zowel de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Ten tijde van de in werking treding van de wet stelde dat inlichtingendiensten alleen gericht informatie moeten ‘tappen’. Dit moet voorkomen dat het vergaren van informatie teveel gebeurt volgens de sleepnetmethode.

De organisatie vond ook toen al dat de term gericht beter gespecificeerd moet worden. Er staat namelijk nergens in de tekst van de wet goed omschreven wat dit begrip precies betekent. Inlichtingendiensten kunnen dus niet weten wat ze daar precies mee aan moeten en dus hun werk niet goed doen.

Verder is de eis van gericht tappen alleen gezet bij een aantal bevoegdheden van de geheime diensten AIVD en MIVD. De CTIVD vindt dat dit juist voor alle bevoegdheden van de diensten zou moeten gelden.

 

 

Gerelateerde berichten...

X