Breng het succespercentage van ict-projecten omhoog

Harmen Bos, CEO van Dutchbrite

Nederland ICT behartigt de belangen van haar leden, ict-organisaties en neemt actief deel aan het publiek debat over de digitale economie. Prachtig! Toch laten ict-dienstverleners zich nog altijd leiden door perverse prikkels. Zelfs bij eigen wanpresteren spinnen zij goed garen. Wordt het niet tijd dat ict-dienstverlenend Nederland de hand in eigen boezem steekt?

Over de combinatie van gebrek aan ict-kennis bij de businessmanager en de verleiding bij de leverancier om maar zoveel mogelijk omzet te maken, spreken wij met Harmen Bos, oprichter van Dutchbrite. Sinds 2000 biedt zijn bedrijf ict-adviesdiensten en realiseert het webapplicaties (intranetten, complexe websites). In het Manifest voor de Digitale Economie 2017-2021 van Nederland ICT mist Bos de ambitie om het aantal mislukte ict-projecten terug te dringen. “ICT-bedrijven worden mijns inziens onvoldoende aansprakelijk gesteld voor mislukkingen. Als ik bij klanten vertel dat het mijn doel is mijzelf overbodig te maken, kijken ze me een beetje glazig aan. Zij zijn vooral ict-leveranciers gewend die zich onmisbaar proberen te maken. Er zijn genoeg rampdossiers helaas. Denk aan de Basisregistratie Personen (BRP), waar René Veldwijk onlangs een scherpe analyse over publiceerde[1]. Een typisch voorbeeld waarbij ict-bedrijven uiteindelijk niet op hun prestaties of de resultaten worden afgerekend.”

 

Traditioneel perspectief

Wat Bos nog het meest frappeert is dat de overheid iedere keer weer meegaat in de beloftes van een leverancier. “Kennelijk bestaat er bij de overheid nog altijd de illusie dat je ICT als een kant-en-klaar product kan kopen. ICT gaat pas echt goed werken in een langdurige samenwerkingsrelatie, waarbij twee partijen zich committeren aan succes. Bovendien is het traditionele perspectief van automatisering veranderd, grotendeels dankzij applicatie frameworks zoals Web-OS. Door hierop de applicaties te ontwikkelen, hoef je niet iedere keer vanaf nul te beginnen. Inmiddels kunnen wij ook het automatiseringsproces automatiseren. Bij het framework van SAP werkt dat anders. In de woorden van een manager van Ericsson: ‘Selbst alles programmieren.’ Ik weet van een online store voor planten en tuin die al vijf jaar bezig is met het implementeren van SAP.”

 

Web-OS

Toen Bos in 2000 een intranet voor de Gemeente Amsterdam maakte, bleken ook andere gemeentes daar behoefte aan te hebben. “Daarmee was de vraag geboren: hoe kan je in één keer iets maken dat je op verschillende plekken kan inzetten? Hiervoor ontwikkelden wij ons eigen solution framework Web-OS[2], dat de mogelijkheid biedt om gewenste functionaliteit minstens 200 procent sneller te implementeren dan met traditionele programmeerbenadering.”

Op Web-OS kunnen webbased omgevingen (portalen, intranetten, websites) worden ingericht zonder traditioneel programmeerwerk. Deze omgevingen kunnen probleemloos mee veranderen met de organisatie. Datzelfde geldt voor basale administratieve processen. Ongeveer 90 procent van deze processen is hetzelfde voor iedere organisatie in welke sector dan ook. Applicatieplatforms als Web-OS brengen alle generieke en gemeenschappelijke kenmerken van backoffice-processen onder in een basisapplicatie. Op die basis kan een bedrijf de applicatie naar eigen behoefte verder tweaken. Bos: “Dit tweaken overstijgt in feite nergens het niveau van configureren. Met deze benadering – het inrichten van functionaliteit op basis van een evolutionair en holistisch principe – kunnen ict-projecten nauwelijks mislukken.”

 

Eindresultaat

De overheid zou er goed aan doen het traditionele perspectief bij te stellen. Volgens Bos is het ook verstandig om die aloude focus op grote namen te verleggen naar minder grote ict-dienstverleners van eigen bodem. “Elke keer weer stappen ze met een megagrote partij in een traject waarvan je de uitkomst al bijna kan voorspellen. Ga eens praten met partijen buiten die gevestigde orde, onderzoek of zij commitment kunnen geven op een succesvol eindresultaat, en sluit partijen uit die er in het verleden een potje van hebben gemaakt. Schrap het verdienmodel voor het ontstaan van ellende. Biedt in de aanbestedingseisen nadrukkelijk de ruimte voor het MKB. Door slimme systemen en een slim applicatieplatform te gebruiken, heb je helemaal niet zoveel mensen nodig. Uiteindelijk gaat ook een Gemeentelijke Basis Registratie om maximaal 16 miljoen actuele inwoners. Dat past bij wijze van spreken in één relationele database op een laptop. Het hoeft echt niet vele miljoenen te kosten. De grote jongens blijven dankbaar misbruik maken van deze hardnekkige zienswijze. Een mislukt ict-project is voor hen in commercieel opzicht juist geslaagd. Hoe groter de mislukking, hoe hoger hun omzet. Hun facturen zijn betaald, terwijl de behoefte aan een goede oplossing nog altijd aanwezig is. Een overheid die dit steeds blijft doen, roept de schijn op van corruptie.”

 

Vertrouwen

Bos gelooft niet dat een methodiek als Agile/Scrum de oplossing is voor de hierboven geschetste problematiek. “Bedrijven die standaard kiezen voor Agile/Scrum benadelen hun klanten”, vindt hij. “Het werken in sprints heeft alleen zin als er onzekerheid bestaat over de gewenste functionaliteit van een systeem. Een aannemer bouwt een huis toch ook niet volgens de Agile/Scrum methode? Hij lacht je hard uit en zal je vragen of je je geld wilt verbranden. De stip op de horizon van backoffice systemen blijft redelijk stabiel op dezelfde plek staan. Snel configureren voor een vaste prijs met een applicatieplatform als Web-OS geeft marge in projecten. Een spoedklus voor RTL-Nederland vorig jaar was gerealiseerd binnen twee weken, waar ze twee maanden voor hadden gepland.”

De wens om het aantal mislukte ict-projecten te verminderen, bestaat al zo lang als ICT zelf. Juist daarom vindt Bos het nodig dat Nederland ICT dit opneemt in haar ambities. “Het wordt nu nog niet als speerpunt benoemd. ICT is onmisbaar. Des te meer reden voor Nederland ICT om met hun leden serieus te werken aan een hoger succespercentage van ict-projecten. Een sterke overheid krijg je door hier een succes van te maken, zodat die overheid weer vertrouwen krijgt in de ict-sector.”

 

Web-OS in de praktijk

Web-OS draait op verschillende plekken in Nederland. Alle volkstuinverenigingen houden er hun ledenlijst mee bij. De projectadministratie van de Nederlandse Woonbond draait erop. Als basis voor hun nieuwe intranetplatform – EffyTool – koos de zelfstandig geworden ict-afdeling van Hoekstra & Van Eck Makelaars in juni 2017 voor Web-OS. Dit leverde een spectaculaire versnelling op van hun ontwikkelproces. Inmiddels draaien vijf makelaarsorganisaties op dit platform. CE Repair – een multi-brand serviceorganisatie voor de reparatie en het omruilen van consumentenelektronica en witgoed – zocht na een mislukte en kostbare implementatie van Navision (Microsoft) een platform voor het automatiseren van hun complexe bedrijfsproces. In nauwe samenwerking met CE Repair realiseerde Dutchbrite de implementatie van het platform dat inmiddels bekend staat als CE-Online. Al deze klanten draaien op dezelfde stack (Windows, IIS, Sqlserver, .NET, Bootstrap, jQuery) en dezelfde Web-OS code.

 

De mogelijkheden van Web-OS

Dutchbrite werkte in 2017 voor Bakker in Hillegom, een grote online store voor planten en tuin. Het FD bericht regelmatig over dit bedrijf, over de financiële nood (onlangs werd twee maanden uitstel van betaling verleend) en over de moeizame transitie van postorderbedrijf naar webwinkel. De eigenaren hebben meermaals geld moeten bijstorten – in totaal meer dan €10 mln – om de verliezen over 2016 en 2017 op te vangen.

Bakker is al zes jaar (!) bezig met het implementeren van SAP. In technologiejaren is dat een eeuwigheid. Harmen Bos vertelt: “MKB bedrijven kunnen failliet gaan aan dit soort projecten. Uit betrouwbare bron vernam ik dat die €10 mln ongeveer hetzelfde bedrag is dat aan SAP is uitgegeven. Met Web-OS – dat wel eens is betiteld als ‘SAP-light’ – kan dit type projecten veel slimmer en sneller worden uitgevoerd.”

Ook voor RTL-Nederland deed Dutchbrite een klus. “Die zagen meteen dat ze met Web-OS de gewenste versnelling konden bereiken”, vertelt Bos. “Binnen twee weken was gerealiseerd waar ze twee maanden voor hadden gepland. Ook de landelijke ledenadministratie van de Nederlandse Bond van Volkstuinders was binnen twee weken operationeel. Ik merk dat wanneer klanten zien hoe razendsnel functionaliteit kan worden opgeleverd, zij met ideeën en wensen komen die tot dan toe onbespreekbaar waren.”

Bos vertelt van een demonstratie die hij gaf van een CRM-, order- en factuuromgeving, die Dutchbrite voor een educatieve uitgeverij had gebouwd voor slechts € 15.000. “Ik gaf de demo aan de directie van een grote organisatie die onder meer digitale werkomgevingen bouwt op basis van Microsoft en/of IBM technologie. Een van de directieleden riep na de demo bij wijze van grap de gedenkwaardige woorden: ‘Dit product moet van de markt af!’”

En wat te denken van de directe besparingsmogelijkheden die Web-OS biedt. “Een van de klanten van Effytool kon na implementatie stoppen met Microsoft Sharepoint Portal”, vertelt Bos. “Web-OS sluit kennelijk beter aan bij de behoefte van organisaties aan structurering van gegevens en processen.”

Dutchbrite
020-489 2363
www.webos.nl

 

[1] ‘Het loopt wéér uit de hand met de BRP’ – René Veldwijk, 8 december 2017,  Computable.nl

[2] Niet te verwarren met het oude webOS van Palm.

 

 

Gerelateerde berichten...

X