De digitale werk-oase

Prijswinnend Iris Intranet stelt zorgmedewerker centraal

eHealth is hot. Bijna altijd draait het daarbij om de patiënt/cliënt en diens EPD. triptic, ontwikkelaar van het prijswinnende Iris Intranet, draait de zaken om. Niet de patiënt, maar de zorgmedewerker staat centraal bij triptic. Immers, als de medewerker goed kan werken, profiteert de patiënt daar als eerste van. In gesprek met Arthur Turksma, creatief directeur bij triptic. Wat is het geheim achter het succes van Iris Intranet?

“De zorgmedewerker is in bepaald opzicht een vergeten doelgroep”, zegt Turksma, sprekend over ICT in de zorg. “Terwijl juist de zorgmedewerker momenteel onder druk staat.” Zorgmedewerkers worden enerzijds geconfronteerd met bezuinigingen en anderzijds overspoeld met steeds weer nieuwe informatie, administratieve taken, procedures en systemen. Turksma: “Binnen dat dynamische speelveld willen wij voor de zorgmedewerker de optimale werkplek creëren, een oase van rust en overzichtelijkheid, die houvast geeft en precies de informatie en functionaliteit biedt die je nodig hebt om als zorgmedewerker je werk goed te kunnen doen.”

 

Informatie vindt jou!

Wat dat betreft valt er volgens Turksma nog veel te halen. “Wij maken de dingen voor de zorgmedewerker bewust eenvoudiger. Ons uitgangspunt is: informatie vindt jou.” Daarmee bedoelt hij dat de medewerker niet op zoek hoeft te gaan naar de juiste informatie, maar dat deze in de eigen digitale werkomgeving aangeboden wordt, op maat en gepersonaliseerd. Als voorbeeld noemt Turksma de zelfsturende teams in de zorg. “Deze zijn geen expert op het terrein van planning of stafinformatie. Daarom wordt informatie hierover aan hen gepresenteerd binnen hun eigen digitale werkplek.”

 

Notificaties

“Wij maken een digitale werkplek waarin je bijvoorbeeld een notificatie krijgt dat er een nieuw rooster voor je klaarstaat, of een nieuwe module voor je eLearning”, vertelt Turksma. “Of dat je verlofaanvraag is goedgekeurd. Medewerkers hoeven zo niet langer binnen allerlei verschillende applicaties en systemen te zoeken naar deze informatie. Wij maken de bestaande systemen niet overbodig, maar versterken ze juist! Door dat wat er al is te gebruiken, zorgen wij ervoor dat dat beter gebruikt gaat worden.”

Voorbeelden zijn de integratie van Office 365 en de Google Suite. Het blijkt maar al te vaak dat medewerkers lang niet alle functionaliteit daarvan overzien, en deze dus niet gebruiken. Door relevante functionaliteit binnen Iris Intranet voor de medewerker te ontsluiten, vindt deze veel beter zijn weg. “Daarbij laten we liever minder knoppen zien dan meer”, zegt Turksma. Door snelle adoptie worden de it-doelstellingen sneller gehaald.

 

Extreem gebruiksvriendelijk

De unieke kwaliteiten van Iris Intranet zijn niet onopgemerkt gebleven. Tot in de USA en Australië won triptic inmiddels prijzen onder meer voor de superieure usability. “Ons platform is extreem gebruiksvriendelijk”, aldus Turksma. “triptic maakt veelvuldig gebruik van gebruikerstests en is continu in gesprek met gebruikers in ‘het veld’, zo ook in de zorg. ‘Informatie vindt jou’ is een sterke driver in de Digital Employee EXperience (DEX) van triptic. Wij vragen niet: hoe moet jouw intranet er volgens jou uitzien? Wel vraagt triptic aan zorgmedewerkers hoe hun werkdag er uitziet, uit welke bronnen zij hun informatie halen, en hoe bijvoorbeeld de overdracht aan collega’s plaatsvindt. Een aantal van die zaken wordt afgedekt door het EPD of het ECD, maar er is nog veel andere kennis en informatie binnen zorgorganisaties die eigenlijk nergens wordt overgedragen. Die kennis en informatie integreren wij in Iris Intranet.”

 

Kennisdelen, kennis borgen, samenwerken

Iris Intranet is voor organisaties een bron van kennis, informatie en samenwerken. “Voor zorgorganisaties is het steeds belangrijker om de beschikbare kennis te delen en te borgen,” zegt Turksma, “zodat deze bijvoorbeeld niet verloren gaat tijdens de wisseling van medewerkers”.

Turksma geeft het voorbeeld van een organisatie in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Als in een van de woonunits op een avond een wasmachine kapot gaat, moet men vaak zelf zorgen dat deze gerepareerd wordt. Dat kost tijd en (vooral ’s avonds) geld. “Wij hebben gesuggereerd dat men in dit soort scenario’s ging denken – ‘wasmachine gaat ’s avonds stuk’ – om dan mogelijke antwoorden te plaatsen op het intranet,” vertelt Turksma. Een mogelijk alternatief is bijvoorbeeld om een wasje bij de buren te draaien, en de reparateur pas de volgende dag te bellen, omdat een reparatie overdag veel goedkoper is.

Wanneer een incident zich voordoet, denken medewerkers vaak niet aan mogelijke alternatieven. Maar wanneer ze op het intranet staan, gebeurt dat wel. En dat scheelt tijd en geld. Eigenlijk doen we er alles aan om de drempels die het eigenlijke werk kunnen hinderen, zo laag mogelijk te maken.”

Ook stimuleert triptic de uitwisseling van kennis tussen zorgmedewerkers. Onder meer door op het intranet samenwerkingsgroepen aan te bieden over veel voorkomende issues, zoals autisme, of het voorkomen van valincidenten.

 

Eigen versie

Inmiddels bedient triptic met Iris Intranet tientallen zorginstellingen in zowel Nederland als België. Daarbij gaat het om ziekenhuizen, TBS-klinieken, thuiszorg, verstandelijk gehandicapten, ouderenzorg, samenwerkende huisartsen en praktijkondersteuners. Iris Intranet is een ‘out of the box’-applicatie die geconfigureerd wordt naar sector en organisatie. Zorgorganisaties krijgen een eigen versie van Iris, in hun eigen huisstijl. Iris Intranet maakt gebruik van bestaande applicaties en systemen, en wordt toegespitst op specifieke gebruikersgroepen en hun werkbehoeften. “Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we natuurlijk door”, vertelt Turksma. “Daarvan profiteren onze opdrachtgevers dan natuurlijk ook weer. Hierdoor zijn de kosten voor implementatie, licenties en support aantrekkelijk, evenals de snelheid en veiligheid waarmee geïmplementeerd kan worden. Aan ‘Security by design’ heeft triptic in het kielzog van de AVG eveneens veel aandacht besteed.”

 

Innovaties

Turksma geeft enkele voorbeelden van recente innovaties in Iris Intranet. De eerste is een zogenaamde ‘Onboarding module’. Hiermee worden nieuwe zorgmedewerkers bekend gemaakt met informatie en werkwijze van de nieuwe organisatie, nog voordat ze aan de slag gaan op de werkvloer. Volgens Turksma scheelt dat teams veel ‘uitleg-tijd’, en voorkomt het dat nieuwe mensen ‘in het diepe’ worden gegooid, zoals nu nog te vaak gebeurt. Een andere innovatie is de mogelijkheid om vanuit verschillende intranetten – bijvoorbeeld van huisartsen, ouderenzorg en thuiszorg – gebruik te maken van een gemeenschappelijke groep over bijvoorbeeld dementie. “Een voorbeeld van digitale ketenzorg”, aldus Turksma.

 

Waarom Iris Intranet? 8 redenen

  1. Extreem gebruiksvriendelijk
  2. Bestaande applicaties blijven intact (worden versterkt)
  3. Veiligheid (‘security by design’)
  4. Weinig training nodig
  5. Snel te implementeren
  6. Aantrekkelijke kosten
  7. Doorontwikkeling gegarandeerd
  8. Delen van kennis en informatie, borgen, samenwerken

Meer informatie: www.irisintranet.com

 

Gerelateerde berichten...

X