Digitalisering van de pathologie-workflow

Een goede en snelle diagnose is cruciaal om effectief te kunnen behandelen. Digitale pathologie speelt een belangrijke rol om de kwaliteit en efficiency te vergroten en biedt voordelen voor patiënten, pathologen, laboratoria, ziekenhuizen, behandelend artsen en wetenschappelijk onderzoekers.

In plaats van het microscopisch beeld van weefsel te bekijken door de microscoop, wordt dit gedaan op een beeldscherm. Doordat niet gewacht hoeft te worden op materiaal dat per post wordt bezorgd, kunnen diagnoses sneller worden gesteld. Digitale beelden kunnen tevens eenvoudig gedeeld worden met collega-pathologen of andere specialisten. Dit versnelt het proces van doorverwijzing en vermindert de risico’s van breuk bij het traditionele verzenden van glaasjes met weefsel per post.

 

Fysieke barrières

Een ander voordeel is dat digitale beelden elektronisch gearchiveerd en opgevraagd kunnen worden voor overleg-, opleidings- en onderzoeksdoeleinden. Dat kost aanzienlijk minder tijd dan glazen coupes zoeken en ophalen uit archieven. Fysieke barrières zijn er niet meer. Daarnaast kunnen de beelden worden geïntegreerd in het medisch patiëntendossier. Pathologen en behandelend artsen hebben dan zowel de klinische informatie als pathologiegegevens en beelden tot hun beschikking. Ook biedt digitalisering een betere ergonomie door de focus op een beeldscherm in plaats van een microscoop en de mogelijkheid om te werken op afstand.

 

Monitoreisen

Voor de digitalisering dienen monitoren wel in staat te zijn om de beeldinformatie optimaal en consistent te tonen. Monitoren moeten de best mogelijke simulatie van een microscopisch beeld realiseren of zelfs verbeteren. Voor de digitalisering dienen monitoren wel aan specifieke eisen te voldoen, voordat ze hiervoor ingezet kunnen worden. Zo moeten de monitoren de best mogelijke simulatie van de microscoop realiseren of zelfs verbeteren. De monitoren moeten snelle en efficiënte navigatie mogelijk maken en grote gescande afbeeldingen kunnen tonen. Daarom is het formaat, de resolutie, helderheid, en kleurprestatie en snelheid van een monitor van groot belang.

 

RadiForce

De EIZO RadiForce monitoren zorgen voor een nauwkeurige kleurweergave door de 10-bits LUT (Look-Up-Table) te gebruiken om de optimale kleurtonen te selecteren. De cellen en het weefsel worden uiterst getrouw weergegeven met een uitstekende kleurreproductie. Ook beschikken de monitoren over diepe zwartwaarden. De EIZO monitoren zijn daarnaast stabiel en betrouwbaar voor langdurig gebruik, omdat ze geleidelijke veranderingen in de weergavekwaliteit detecteren. De verandering kan worden gecorrigeerd door middel van kalibratie. Een kalibratie kan worden uitgevoerd op basis van vaste ingestelde parameters of door zelf te selecteren parameters zoals helderheid, kleurtemperatuur, gamma. Hierdoor wordt een consistente weergave van het beeld gewaarborgd.

Zit u middenin of heeft u plannen voor de digitalisering van uw pathologie workflow? Neem dan vandaag nog contact op met EIZO voor een vrijblijvende afspraak en/of testopstelling via 040-7600360 of info.nl@eizo.com.

 

 

Gerelateerde berichten...

X