2015 brengt het nieuwe werken in een stroomversnelling

IT verandert continu, maar ook de manier van werken is aan het veranderen. Een aantal trends is al enige tijd actueel en in 2015 zullen sommige hiervan in een stroomversnelling komen. Denk hierbij aan Bring/Choose Your Own Device, cloud en big data. Het feit dat IT en onze manier van werken verandert is niets nieuws. Tien jaar geleden werkten we heel anders dan nu en over tien jaar zal dat weer anders zijn. Eén ding weten we zeker, IT blijft zich ontwikkelen en onze manier van werken past zich daarop aan.

IT is de afgelopen jaren een stuk toegankelijker geworden, waardoor vooral mobiele devices een belangrijke rol hebben gekregen in het privéleven van de meeste mensen. Deze devices worden steeds vaker meegenomen naar het werk. De mensen kunnen er goed mee werken, de interface is bekend en met weet wat het apparaat wel en niet kan. Door privé devices ook zakelijk in te zetten (en andersom) kan de productiviteit aanzienlijk stijgen, evenals de medewerkerstevredenheid. Medewerkers kiezen het liefst hun eigen device en werken hierop waar en wanneer zij dat willen. De switch van zakelijk naar privé en andersom is snel gemaakt, waardoor de grenzen tussen zakelijk en privé vervagen.

Voor medewerkers komt de nadruk meer te liggen op gebruikersgemak en minder op techniek. De traditionele vaste PC en notebooks worden steeds vaker vervangen door hybride devices of tablets. Hierdoor worden medewerkers steeds mobieler en raken volledig verbonden met hun mobiele device, zowel zakelijk als privé.

 

Een dynamische kantooromgeving

De kantooromgeving verandert mee met de nieuwe mogelijkheden. Een bekende benaming hiervoor is Het nieuwe werken. Steeds minder medewerkers zullen straks een vaste werkplek hebben. Het kantoor zoals we het nu kennen zal veel meer een plaats worden om samen te werken. Een verzamelplaats die ingericht is met alle (technologische) middelen die nodig zijn om het werk zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.

We zien ook dat alles digitaal en interactief wordt, dat Wi-Fi overal beschikbaar is en alle apparatuur eenvoudig met elkaar kan communiceren. Op kantoor zijn alle middelen aanwezig om het werk goed uit te kunnen voeren. Beamers en SMART-boards worden steeds meer vervangen door (interactieve) large format displays.

De rekenkracht en opslagcapaciteit van de fysieke desktop wordt overbodig, omdat deze zaken direct vanuit het datacenter komen. Waar IT voor de medewerker steeds eenvoudiger wordt, wordt IT aan de achterkant steeds complexer. In plaats van enkele standaardsystemen en een vast platform op de werkvloer, zijn er nu talloze devices en meerdere platformen die beheerd moeten worden. De behoefte aan een stabiel, veilig en hoogwaardig (draadloos) netwerk wordt groter. Medewerkers moeten overal kunnen beschikken over hun data, maar wel op een veilige manier. Gaat u werken vanuit de cloud of bouwt u uw eigen datacenter? Organisaties moeten zorgvuldig bepalen hoe de nieuwe infrastructuur wordt ingericht.

Vanuit de fabrikanten zien wij dat de intelligentie in routers, switches en storage verschuift naar servers. Routers, switches en storage oplossingen worden hierdoor veel goedkoper en beter schaalbaar. Ook op het gebied van servers gaat de ontwikkeling volop door. Servers worden snel goedkoper en vooral energiezuiniger. Per generatie daalt het energieverbruik zo extreem dat de herhaalinvestering binnen een jaar is terugverdiend.

 

Kijken naar behoefte van medewerkers

Veel organisaties vragen zich af hoe zij om moeten gaan met alle veranderingen en worstelen met de vraag hoe innovatief de eigen organisatie moet zijn? Welke trends moet men wel of juist niet volgen om medewerkers te binden en de concurrentie voor te blijven. Organisaties zijn op zoek naar de zakelijke toepassing van nieuwe technologieën om de productiviteit effectief te verhogen. De rol van de it-afdeling is aan het veranderen. Waar IT voorheen bepaalde welke apparatuur werd gebruikt, wordt nu steeds meer gekeken naar de behoeften van de medewerkers en de meest ideale werkwijze. Welke werkzaamheden verricht een medewerker en met welk device kan de medewerker het best zijn werk uitvoeren? De it-afdeling wordt steeds minder bepalend en zal steeds meer een ondersteunend karakter krijgen. Parallel aan deze trend zien we dat de it-afdeling zich meer gaat focussen op de infrastructuur zelf. Organisaties gaan eisen stellen aan beschikbaarheid, security en werkwijzen (op core applicaties) in plaats van de hardware zelf. Een goede samenwerking tussen de it-afdeling en de business is essentieel om de productiviteit en kwaliteit effectief te verbeteren.

In vrijwel alle organisaties vindt een verschuiving plaats omtrent de aanschaf en de logistiek van hardware. De werkzaamheden worden steeds minder zelf verricht en vaker uitbesteed. Wij zien dat er meer behoefte is aan partijen die deze werkzaamheden uit handen kunnen nemen.

De visie van Scholten Awater is dat IT zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Door diverse werkzaamheden uit handen te nemen, kunnen organisaties en hun medewerkers zich focussen op hun eigen werkzaamheden. Scholten Awater vindt dat organisaties moeten doen waar ze goed in zijn en zich geen zorgen hoeven te maken over de aanschaf, logistiek, installatie en het onderhoud van hun IT.

Scholten Awater is in staat flexibel in te spelen op de veranderende technologieën en werkwijzen. Sinds 1993 is het bedrijf al actief op het gebied van it-hardware en al snel bleek dat klanten behoefte hadden aan logistieke en pre-installatie diensten. Aangezien het dienstverlenende karakter in de genen zit, ontstonden er allerlei diensten om de klant te helpen. Tot vandaag de dag zijn alle it-diensten van Scholten Awater ontstaan door in te spelen op de behoeften van de klant.

Ook nu de markt aan het veranderen is en klanten steeds meer behoefte hebben aan specifieke it-oplossingen, is het bedrijf in staat organisaties hierbij te helpen. Het ‘Always On’ concept is hiervan een goed voorbeeld. Scholten Awater geeft organisaties inzicht in de stappen die zij moeten doorlopen om een mobiele werkwijze succesvol in te voeren. Op deze wijze worden klanten geholpen om de vooraf gestelde doelen ook daadwerkelijk te bereiken.

Gerelateerde berichten...