Het Zorg Initiatief: de sluitsteen in zorgautomatisering

De grootste bezuinigingsactie in de zorg zal meteen vanaf de start van 2015 voelbaar worden. Daarom moeten zorginstellingen meer dan ooit professionaliseren. Slimmer en efficiënter werken is niet langer ‘nice to do’, maar absolute noodzaak. Een onmisbaar element in de zoektocht naar efficiency is gedegen managementinformatie.

ICT speelt hier een enorm belangrijke rol in, maar sec ICT volstaat niet. Er zijn vele aanbieders van oplossingen, maar daarmee is de benodigde integratie tussen al die pakketten nog niet geregeld. Koppelingen werken vaak niet goed, wat eventuele efficiencywinst direct weer teniet doet. Dit probleem heeft Het Zorg Initiatief opgepakt en met verve opgelost. Drie softwarebedrijven hebben in hun afzonderlijke expertises de diepte gezocht en daarin een sterke positie in de markt opgebouwd. Ruim vijf jaar geleden besloten de drie om de bottlenecks tussen elkaars software op te heffen. Hun softwarepakketten communiceren feilloos met elkaar. Dat lijkt voor een buitenstaander heel logisch, maar toch is het wel uniek.

 

Het Zorg Initiatief

Het leeuwendeel van ieder zorgproces bestaat uit drie deelprocessen: het proces rondom de cliënt, de medewerker en de backoffice. Het Zorg Initiatief biedt de pakketten van gerenommeerde specialisten op deze drie deelvlakken aan als één: 1) PlanCare, een compleet Elektronisch Cliënten Dossier van De Heer Software, 2) ORTEC, een pakket voor het optimaal inplannen van het personeel van ORTEC en 3) Profit, een ERP-pakket met een toegevoegde Zorgtemplate van AFAS.

De uitgekristalliseerde software voor de zorgprocessen (De Heer Software) en personeelsplanning (ORTEC) komen in één dashboard samen in het systeem Profit (AFAS), dat HR- en financiële processen automatiseert. In plaats van vier, vijf of nog meer los van elkaar opererende systemen, komen nu alle oplossingen samen in één en hetzelfde geoliede systeem. Dit werkt veel efficiënter en voorkomt nodeloze vergissingen en verwarring. De informatievoorziening is up-to-date, accuraat en snel. Dankzij de integratie tussen de diverse onderdelen hoeven gegevens maar eenmaal te worden ingevoerd en is communicatie tussen de onderdelen optimaal. Kortom, dankzij Het Zorg Initiatief kan veel van de niet-cliënt gebonden tijd worden verplaatst naar waar het thuishoort, het verlenen van zorg.

 

Open ramen en deuren

In de maart-editie van 2014 van ICT/Zorg beschreven we reeds de integratie tussen de drie systemen die tezamen Het Zorg Initiatief vormen. Sindsdien zijn er grote stappen gemaakt met het oog op de toekomst. Martin de Visser, directeur van De Heer Software licht toe dat zij een volledige technische omslag hebben doorgemaakt. “Onze software, destijds geschreven in Microsoft technologie VBA, was een redelijk gesloten gebouw. We wilden de ramen en deuren van onze applicatie op gecontroleerde en gestandaardiseerde wijze open zetten. Dit om beter en makkelijker te kunnen schakelen in zorgketens, financiële ketens maar ook de keten van Het Zorg Initiatief zelf. Hiertoe hebben we de applicatie volledig omgebouwd naar nieuwe technologie. Tegelijkertijd hebben we de architectuur van de software anders ingericht. De software van ORTEC en AFAS was al voorzien van zogeheten connectoren, een soort van standaard stekkerdoos waarmee moeiteloos koppelingen kunnen worden gemaakt met applicaties die op diezelfde stekkerdoos passen. Natuurlijk koppelden we elkaars software al sinds vijf jaar aan elkaar, maar nu kunnen aanpassingen en innovaties veel eenvoudiger meegaan in die integratie.”

 

Innovatie

Deze ontwikkeling past helemaal in de lijn van Het Zorg Initiatief, waar de gouden regel geldt dat de klant geen sores mag ervaren omdat aparte pakketten niet goed zijn gekoppeld. Zorgprofessionals beschikken bij de cliënt realtime over de juiste informatie, hebben overzichtelijke en correcte roosterinformatie en een foutloze salarisstrook. Ook rapportage vanuit de backoffice is betrouwbaar en up-to-date, wat in het streven naar grotere professionalisering van groot belang is. Dit is niet te realiseren zolang instellingen met aparte softwaresystemen blijft werken. Volgens Willem-Jan Verhoef, directeur van ORTEC Healthcare, zal de innovatie die de komende jaren hard nodig zal zijn, niet zozeer zitten in mooie technologische ontwikkelingen. “De voornaamste innovatiekracht zal gaan zitten in de mate waarin partijen in staat zijn elkaar te vinden en vanuit die samenwerking oplossingen te genereren. In het licht van de sterk dalende budgetten in de zorg en de steeds complexer wordende wereld zullen aanbieders van oplossingen wel op elkaar moeten aansluiten. Wie niet kan delen, zal nooit kunnen vermenigvuldigen. Daarnaast kunnen we nu binnen goed gecontroleerde omgevingen veel sneller en gemakkelijker vernieuwingen doorvoeren, wat een enorme versnelling geeft aan de innovatiemogelijkheden.”

 

App

Het Zorg Initiatief zegt niet alleen dat ze de klant centraal stellen, ze geven er ook handen en voeten aan. De belemmeringen die vaak optreden omdat pakketten niet goed op elkaar aansluiten, vallen weg. Hierdoor werkt de zorgprofessional efficiënter en met meer plezier, wat uiteindelijk ten goede komt aan de cliënt die de zorg ontvangt. Met de enorme veranderingen die voor de deur staan binnen de zorg zal het aantal situaties die om snelle oplossingen vragen explosief groeien. “Daar zijn wij nu qua structuur en openheid helemaal klaar voor,” aldus Leo Koppelaar, commercieel directeur van AFAS. “De ambulante zorgmedewerker wil vanuit ieder pakket het zijne. Vanuit De Heer Software wil hij in zijn agenda voor die dag de informatie zien over zijn cliënten. Vanuit AFAS wil hij misschien een vrije dag aanvragen, of zijn salarisstrook bekijken. En vanuit ORTEC wil hij zijn rooster voor de komende week zien. Op dit moment wordt er een app ontwikkeld, die al die zaken – al onze standaardstekkers – samenbrengt. Afhankelijk van iemands rol wordt een informatiebehoefteprofiel samengesteld, die de app zal vullen. Op die manier heeft iemand in één interface alle functionaliteit die hij nodig heeft uit die drie enorme pakketten tot zijn beschikking.”

De app zal in januari worden gelanceerd. Het is een goed voorbeeld van het hernieuwde innovatievermogen van Het Zorg Initiatief, dankzij de nieuwe technologische onderlegger bij De Heer Software.

Diverse technologische druppels op de goede plaats brengen zonder twijfel verlichting in de zware tijden die de zorgsector tegemoet gaat. De zorgsector, zoals we die de afgelopen 25 jaar zelf hebben gecreëerd, zal niet met één pennenstreek veranderen. Maar beheersbare stappen in gedrag, technologie en samenwerking, zullen gezamenlijk het verschil maken.

 

Gerelateerde berichten...

X