Hoe maak je data-analyse ook onder de AVG mogelijk?

Is het analyseren van data nog mogelijk onder de AVG of worden we nu beperkt in het doen van data-analyse met persoonsgegevens? Organisaties worden niet zozeer beperkt in het doen van data-analyses, maar de manier waarop deze mogen worden uitgevoerd is in vergelijking met de oude privacywetgeving, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), aangescherpt. Het nemen van de juiste technische en organisatorische maatregelen om de privacy van de betrokkenen te beschermen, zijn daarmee van groot belang geworden.

Er zijn inmiddels goede oplossingen beschikbaar om analyses te kunnen uitvoeren zonder dat de gegevens herleidbaar zijn naar individuen en de privacy van de betrokkenen is gewaarborgd. Zo kun je gegevens aggregeren waardoor je alleen nog totalen zichtbaar maakt (‘1000 klanten hebben de winkel bezocht’). Ook bestaan er technieken zoals anonimiseren en pseudonimiseren, waardoor de gegevens niet of niet meer direct herleidbaar zijn naar een persoon.

Veel bedrijven doen onderzoek naar klantgedrag (koopgedrag, herhaalaankopen, tevredenheid). Voor deze onderzoeken gebruikt men gegevens vanuit verschillende bronnen om zo inzicht te krijgen in de redenen waarom een klant wel of niet terugkomt. Dit is nu precies wat de AVG zegt over het doen van onderzoek met persoonsgegevens: indien het niet noodzakelijk is om onderzoeksresultaten te kunnen herleiden naar individuele personen, zorg er dan voor dat er maatregelen zijn genomen om de herleidbaarheid zo klein mogelijk te maken. Een goed voorbeeld van een maatregel om de herleidbaarheid te minimaliseren is pseudonimisering. Hiermee krijgt de organisatie wel inzicht in klantgedrag en het verbeterpotentieel van haar dienstverlening, maar op een manier waarmee de privacy van de betrokkenen is gewaarborgd.

Samengevat: data-analyse is ook onder de AVG prima mogelijk. Belangrijk is wel dat je van tevoren nadenkt over de te nemen maatregelen om de gegevens te beveiligen en om (in)directe herleidbaarheid te voorkomen. Juist dan kun je achteraf zeggen dat je voldoende hebt gedaan om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Viacryp is gespecialiseerd in Privacy Enhancing Technologie (PET) zoals het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.viacryp.nl.

 

 

Gerelateerde berichten...

X