Integraal Zorgplatform levert zorginformatie-uitwisseling als dienst

Stop dure implementatieprojecten, ga direct aan de slag

We praten in de zorg al jaren over de noodzaak tot betere informatie-uitwisseling, zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverlener en patiënt of cliënt. In de tussentijd zijn de stappen die we zetten klein. Dit verandert in het najaar van 2018. Dan kunnen alle zorgverleners aanhaken bij een in ontwikkeling zijnde dienst van Open Line en Mitch&Mates: het Integraal Zorgplatform.

Initiatieven om een eind te maken aan de belabberde informatie-uitwisseling in de zorg zijn er genoeg, maar de successen zijn beperkt. De makkelijk te implementeren services vormen slechts een deeloplossing. Een complete oplossing die het mogelijk maakt om alle medische informatie op een veilige manier te delen met alle schakels in de keten vergt torenhoge investeringen en een lang implementatietraject. Open Line en Mitch&Mates combineren die twee werelden in het Integraal Zorgplatform. Dit platform biedt zeer uitgebreide mogelijkheden tot het integraal delen van data in de hele zorgketen. De dienst kan worden afgenomen op basis van een maandelijks abonnement. De integratie met de eigen informatiesystemen, of dat nu een ZIS/EPD, ECD, HIS, AIS[1] of ander systeem is, nemen wij voor onze rekening.

 

Integratie van meerdere oplossingen

Het Integraal Zorgplatform is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Wij vinden dat patiënten het recht hebben om hun eigen informatie in te zien en zelf te bepalen wie daar toegang toe krijgt. Als wij dat niet al vinden, dan is er nog wet- en regelgeving – onder andere WGBO, Wet cliëntrechten en de AVG – die ‘er iets van vindt’. Wij vinden ook dat artsen hun spaarzame tijd niet moeten verdoen met het bij elkaar zoeken van alle diagnostische data en het herhalen van onderzoeken die al eens zijn gedaan, maar waar zij geen toegang toe hebben. Wij zouden tevens dolgraag zien dat medisch onderzoekers op een eenvoudige manier toegang kunnen krijgen tot alle data waarvan patiënten aangeven dat die gebruikt mag worden voor onderzoek, maar die zich nu nog in aparte silo’s bevinden. En tot slot maken wij ons hard voor het reduceren van de zorgkosten.

Om al deze redenen ontwikkelen wij het Integraal Zorgplatform. Onder de motorkap bevinden zich onder meer het informatie-uitwisselingssysteem Vitaly van Parsek, het VNA van Hyland en een big data analytics platform dat we samen met de Connected Data Group hebben ontwikkeld. Dankzij deze platformen kunnen alle typen medische data, zelfs zeer omvangrijke beeldbestanden, op een veilige manier worden samengebracht, geanalyseerd en toegankelijk gemaakt.

 

Zorgecosysteem

Initiatiefnemer Yannic Sterken vertelt: “Wij zijn er heilig van overtuigd dat de zorg gebaat is bij samenwerking. We moeten toe naar een zorgecosysteem waarin iedere speler zich kan focussen op zijn eigen kracht, of die kracht nu ligt in het stellen van diagnoses, het uitvoeren van behandelingen of het bij elkaar brengen van data. Net zoals er in de zorg een complex stelsel is ontstaan van zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn die met elkaar moeten samenwerken, zo moet je ook op het gebied van informatie-uitwisseling verschillende specialismen bij elkaar brengen. Wij combineren de kracht van medische platformen zoals Vitaly en het Hyland VNA met de clouddiensten van Open Line, die het mogelijk maken om dergelijke high-end platformen als dienst aan te bieden en zo ook toegankelijk te maken voor partijen die zich de hoge investeringen niet kunnen veroorloven. Mitch&Mates koppelt vervolgens al die bouwstenen aan elkaar en smelt deze samen tot één logische omgeving. Een omgeving waarmee alle betrokkenen informatie rondom een patiënt of cliënt kunnen delen. De patiënt/cliënt krijgt hierbij de regie. Hij of zij bepaalt wie toegang krijgt tot welke data. Zorgverleners betalen naar gebruik.”

 

Overdiagnostiek en overbehandeling

Open Line en Mitch&Mates zijn zeer gepassioneerd over het thema. Health Lead Cure & Care bij Open Line, Laurens Faessen: “We weten allemaal dat de investeringen in informatie-uitwisseling niet worden gedaan omdat zorgverleners de kosten voor dubbele of overbodige diagnostiek vergoed krijgen door de verzekeraars. Daarmee is de prikkel om te investeren in een platform voor informatiedeling weg. Het is toch te gek voor woorden dat ziekenhuizen nog altijd DVD’s heen en weer sturen? De financiële prikkel om data digitaal uit te wisselen is er niet. Terwijl iedereen weet dat de kwaliteit van zorg omhoog gaat als alle betrokkenen over alle beschikbare informatie beschikken. Medisch specialisten en andere zorgverleners willen vanuit hun professie en passie niets liever dan de patiënt écht helpen, maar het wordt ze soms heel moeilijk gemaakt.”

 

Geen implementatiekosten

Omdat kosten in dubbele, overbodige of herstelzorg niet worden meegenomen in de businesscase voor een it-infrastructuur die betere en veilige informatie-uitwisseling mogelijk maakt, blijven investeringen achterwege. Dat is precies de reden waarom Open Line en Mitch&Mates kiezen voor Zorginformatie-uitwisseling-as-a-Service. “De kosten blijven nu beperkt”, weet Sterken. “Zorgverleners betalen per maand. Ze kunnen er dan ook laagdrempelig voor kiezen om de dienst in de vorm van een Proof-of-Concept een halfjaar te proberen. Je zet ’m immers net zo eenvoudig weer uit als je vindt dat de meerwaarde te laag is.”

Om dit te faciliteren is het uiteraard belangrijk dat bestaande data makkelijk kan worden geüpload in de omgeving. Daar richt het ontwikkelteam zich dan ook sterk op. “Het hele idee is juist dat de implementatielast minimaal is. Dat je het gewoon ‘aan’ kunt zetten en kunt gaan gebruiken.”

 

Stimulans aan research

Tot slot wijst Sterken nog op de mogelijkheden die het platform biedt aan onderzoekers. “We bundelen straks veel verschillende soorten data van patiënten. Niet alleen de data van het ziekenhuis, maar ook die van de fysiotherapeut, diëtist, huisarts en ga zo maar door. Zeker met de in het platform geïntegreerde mogelijkheden tot big data analytics en artificial intelligence (zie ook het artikel UMC Utrecht brengt analytics naar de klinische praktijk) biedt dat nieuwe onderzoeksmogelijkheden om ontstaansoorzaken van ziekten te ontdekken of betere behandelingen te ontwikkelen. Patiënten kunnen zelf aangeven of hun data geanonimiseerd door wetenschappers gebruikt mag worden en ze kunnen die toestemming ook ieder moment weer intrekken. Zo kunnen onderzoekers in hun research een veel grotere populatie betrekken en deze veel gerichter onderzoeken, gebruikmakend van veel meer data.”

 

Proeftuin

De dienst wordt momenteel ontwikkeld in de vorm van open innovatie, in samenwerking met enkele zorgverleners. Vanaf het najaar van 2018 is het Integraal Zorgplatform beschikbaar voor zorgverleners in heel Nederland.

[1] ZIS: Ziekenhuis Informatie Systeem, EPD: Electronisch Patienten Dossier, ECD: Elektronisch Clienten Dossier, HIS: Huisarts Informatie Systeem, AIS: Apotheker Informatie Systeem

 

 

Gerelateerde berichten...

X