Meeste plannen Disaster Recovery zelden of nooit getest

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van i³ groep en Symantec onder middelgrote en grote Nederlandse organisaties blijkt dat 73 procent van de Disaster Recovery plannen slechts één keer per jaar of minder getest worden. Daarnaast geeft 48 procent aan geen officieel DR-plan te hebben.

“Een zorgwekkend beeld,” aldus Rob Vissers, Managing Director i³ groep. “Nu steeds meer organisaties in grote mate afhankelijk worden van de beschikbaarheid van hun data, is het niet weten of je terug kunt vallen op je back-up een groot risico. Het niet kunnen recoveren van je vakantiefoto’s is al vervelend. Je moet er dus niet aan denken wat de gevolgen zijn wanneer je een EPD, Gemeentelijke Basis Administratie of klantdata niet kunt terughalen. Dat kan organisaties de kop kosten. Borging van data is een bestuurlijke verantwoordelijkheid, iets wat veel organisaties over het hoofd zien. Met dit onderzoek willen we bewustwording creëren dat er nog heel wat te winnen valt op de veiligheid van data.”

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DUO Market Research blijkt verder dat organisaties in Nederland bij verlies van data door niet kunnen recoveren banger zijn voor imagoschade dan voor financiële schade. “46 procent van de respondenten verwacht grote imagoschade op te lopen als data niet te recoveren blijkt,” vervolgt Vissers. “Dat soort getallen spreken boekdelen. Men is zich dus echt terdege bewust van het feit dat niet op je back-up kunnen vertrouwen funest kan zijn voor het bedrijf. Tijd dus voor organisaties om back-up én recovery op de agenda van het management te krijgen.”

Aan het onderzoek werkten 160 CIO’s, it-managers, en systeembeheerders mee uit diverse sectoren.

Meer weten over hoe u om moet gaan met back-up uitdagingen? Download het volledige onderzoek op www.i3-groep.nl en bezoek 14 november “i³ groep On Air”. Kijk op www.i3groeponair.nl voor meer informatie over dit evenement.

M1405.p29.i3groep.vingeroptablet

 

Gerelateerde berichten...

X