Nieuwe privacy wetgeving: wat betekent dit voor u?

De nieuwe wetgeving die eraan komt, heeft tot doelstelling de privacy van de patiënt/cliënt beter te waarborgen. Afgelopen 5 oktober 2016 zijn de wetten ‘Gebruik Burgerservicenummer in de zorg’, ‘Marktordening gezondheidszorg’ en de ‘Zorgverzekeringswet’ gewijzigd. Deze wijzigingen verplichten de zorgaanbieder onder meer om toestemming aan de patiënt/cliënt te vragen voor elektronische uitwisseling van de medische gegevens.

 

Dit vraagt van diverse partijen binnen de gezondheidszorg een wijziging in het algehele beleid. Zowel ict-niveau – de softwareleveranciers moeten aanpassingen doen – als op procesniveau – zorginstellingen moeten hun werkwijze anders inrichten.

 

Procesaanpassingen

Het feit dat een patiënt/cliënt toestemming moet geven voor gegevensuitwisseling betekent dat er een nieuwe informatiestroom ontstaat. De zorgaanbieder moet de patiënt/cliënt om goedkeuring vragen, dit moet ergens geregistreerd worden en er moet een controle plaatsvinden of de informatie daadwerkelijk verzonden mag worden. Hoe gaat de zorgaanbieder om goedkeuring vragen? Gebeurt dit via papier of digitaal? Hoe wordt de daadwerkelijke goedkeuring of afkeuring geregistreerd? Als dit alles op papier gebeurt, hoe vindt dan de controle plaats? De ideale situatie is dat dit digitaal wordt aangevraagd en vastgelegd en dat op basis van de uitkomst geautomatiseerd wordt bepaald of de informatie daadwerkelijk verzonden mag worden. Een grote uitdaging, waar de komende jaren goed over nagedacht moet worden. EPD & ECD Consultancy denkt graag samen met u en uw leverancier(s) mee hoe dit proces vormgegeven kan en wellicht moet worden. Laten we nu nadenken over hoe dit eruit kan en moet zien, zodat bij de daadwerkelijke invoering iedereen er klaar voor is!

 

Realistische doelstellingen

Als jonge, ondernemende organisatie is EPD & ECD Consultancy gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen bij het succesvol opzetten en implementeren van informatiesystemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstige wetgeving. Er wordt gewerkt vanuit de volgende twee belangrijke basisprincipes: 1) De gebruikers van het nieuwe systeem staan centraal, zowel bij de voorbereiding, de implementatie én doorontwikkeling. 2) De implementatie van nieuwe systemen moet gebaseerd zijn op een zorgvuldige vertaling van bestaande processen, waarbij de kennis en kunde van de gebruikers wordt betrokken. Daarnaast hechten wij veel waarde aan realistische en haalbare doelstellingen. Dat betekent: ‘niet meer beloven dan je kunt waarmaken’ en: ‘doen wat je hebt afgesproken’. De zorgsector verandert en een goed informatiesysteem wordt steeds meer een vereiste. EPD & ECD Consultancy ondersteunt bij een goede voorbereiding op deze nieuwe digitale toekomst.

 

Meer weten?

Naast begeleiding bij privacyvraagstukken helpen wij zorginstellingen ook bij pakketselecties, implementaties van EPD’s en ECD’s, zoals invulling in werkgroepen, functioneel beheer of de tijdelijke overname van het beheer van het oude EPD. Daarnaast kunnen onze functioneel beheerders ook tijdelijk taken waarnemen wanneer medewerkers langdurig ziek zijn of tijdens zwangerschapsverlof.

Voor meer informatie over EPD & ECD Consultancy en onze dienstverlening bent u van harte welkom tijdens de Zorg & ICT beurs van 14 tot en met 16 maart 2017 in stand 10C062. Lukt het u niet om naar de beurs te komen maar wilt u wel meer informatie? Bezoek dan onze website: www.epd-ecdconsultancy.nl.

 

Gerelateerde berichten...

X