Uitgelicht

Het vastleggen van medische gesprekken

Doc2Me creëert gelijk speelveld tussen arts en patiënt In een tijdperk waarin spraakgestuurde technologie steeds breder toegepast wordt, neemt de vraag naar een dergelijke oplossing in de zorg ook toe. Deze toenemende vraag werpt...

De risico’s van ‘third-parties’ voor websites

Cert2Connect maakt essentiële monitoring beschikbaar Praktisch iedere website maakt gebruik van scripts. In de beginjaren van het internet maakten webbouwers de meeste scripts zelf. Anno 2020 zijn veel scripts kant-en-klaar te hergebruiken. Voor webbouwers...

Cryptshare: betrouwbare partner in uitwisseling van medische gegevens

Veilige, snelle en gemakkelijke uitwisseling van patiënt- en medische gegevens Ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, bedrijfsartsen, zorginstellingen en andere medische instellingen werken dagelijks met gevoelige informatie over patiënten. Informatie met betrekking tot gezondheid is kwetsbaar en heeft...

Performation Business Intelligence

Informatieverwerking in de zorg op de schop

Groei in data vraagt ziekenhuizen om een nieuwe benadering Er is in de zorg een verandering gaande. De traditionele manier van informatie vergaren gaat stevig op de schop. Samen met de opkomende AI-technologie zal...

Overstappen op Windows 10?

Zo doe je dat op een slimme manier Nu we steeds makkelijker applicaties uit de publieke cloud of vanuit ons eigen datacenter halen, kun je je afvragen of dat ook van toepassing moet zijn...

ICT uit de cloud voor ziekenhuizen

Met respect voor de huidige on-premise realiteit Ziekenhuizen in Nederland staan qua ICT op een kruispunt. De beperkingen van de nagenoeg volledige private infrastructuur eisen steeds meer hun tol. Tegelijkertijd is een complete overstap...

Visie op IT-trends

Naar verluid wordt ‘platform economy’ een heersende stroming in de digitale transformatie. Wat betekent dit eigenlijk? Hoe zal het de komende jaren evolueren? En hoe zit het met microservices en ‘serverless’ functies? In dit...

AI-trends in medical imaging bereiken omslagpunt in 2020

Sectra voorziet grote stappen richting personalized medicine De technologische ontwikkelingen op het gebied van medical imaging zijn de afgelopen jaren snel gegaan: opslag in de cloud, ziekenhuisbrede imaging-systemen, digitale pathologie en AI. 2020 lijkt...

X