Uitgelicht

Werk verantwoord, werk veilig

Iedere gemeente en provincie is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. Openbare orde, handhaving en evenementenveiligheid zijn voor u waarschijnlijk bekende thema’s in het kader van veiligheid. Maar is er binnen uw…

Laagdrempelige, veilige informatie-uitwisseling

Van Cryptshare voor lokale overheden Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toegewezen gekregen vanuit de landelijke overheid. Tegelijkertijd worden steeds meer gemeentelijke diensten gedigitaliseerd in het kader van de e-overheid. Als…

De samenhang der dingen, deel 1

“Doe het licht aan over de hele keten” De Griekse filosoof Aristoteles (384-322 BC) begreep al dat een element alleen optimaal kan functioneren wanneer het in verband met het geheel optreedt. Datzelfde principe huldigt…

“ICT werkt de zorg nu tegen”

Uit onderzoek van GfK, in opdracht van Liferay Benelux, blijkt dat 78 procent van de zorgmanagers vindt dat de huidige it-systemen zorgen voor slechte communicatie en/of vertraging in de zorg richting de patiënt of…

Arts en patiënt ontwikkelden PGO en dat werd een succes

ICT-projecten binnen de (semi)-overheid hebben een weinig gelukkig imago. Ton Elias – oud-voorzitter van de tijdelijke commissie ict-projecten bij de overheid – vindt samen met zowel ambtenaren als de Tweede Kamer dat er te…

Voor iedere werkplek een comfortabel beeldscherm

Een goed beeldscherm is niet alleen belangrijk voor medische diagnostisering en clinical review, ook op reguliere afdelingen, in spreekkamers, bij de receptie en in it-ruimten is het gebruik van hoogwaardige en ergonomische monitoren van…

Vrijheid versus veiligheid rondom je zorgwerkplek

Een cliënt ontvangen verschuift steeds meer naar het bezoeken van de zorgvragende klant. Dit vergt uiteraard meer mobiliteit van zorgverleners. Tegelijkertijd is de roep om veiligheid en gegevensbescherming nooit eerder zo groot geweest. Niet…

X