Uitgelicht

Veilig ontsluiten van en inzicht brengen in data

Digitale transformatie is hét thema binnen de overheidssector. Het uitwisselen van data speelt hierbij een belangrijke rol. Volgens onderzoeksbureau Gartner draait het succesvol digitaliseren van de organisatie om het uitbreiden van data, analytische capaciteiten…

Connections as a Service

Enable U 2Connect In de digitale netwerksamenleving moet alles direct met alles kunnen communiceren. Het veilig digitale informatie uitwisselen tussen systemen is dan ook een onvermijdelijk onderdeel geworden van de digitalisering van de Nederlandse…

What the FAX?

Veilig e-mailen in opmars bij overheid Veel overheden en gemeenten zweren nog steeds bij hun faxapparaat. ‘Even faxen’ wordt nog altijd als erg handig en veilig ervaren. Maar is dat wel zo? Er moet eerst…

Informatiebeveiliging binnen gemeenten

Van randvoorwaarde naar een centrale sturende rol Informatiebeveiliging vormt tegenwoordig een onderdeel van vrijwel alle activiteiten binnen organisaties. Het is niet langer een vage randvoorwaarde, maar sturend in de planning en uitvoering. Dit vorm…

Softwarelicenties blijven verborgen schat

Qlicense: betrouwbare partij voor aan- en verkoop tweedehands licenties Zorginstellingen, bedrijven en gemeenten kunnen veel geld verdienen door zich beter te verdiepen in de mogelijkheden van de aankoop en verkoop van Microsoft softwarelicenties. “Het…

Werk verantwoord, werk veilig

Iedere gemeente en provincie is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. Openbare orde, handhaving en evenementenveiligheid zijn voor u waarschijnlijk bekende thema’s in het kader van veiligheid. Maar is er binnen uw…

Laagdrempelige, veilige informatie-uitwisseling

Van Cryptshare voor lokale overheden Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toegewezen gekregen vanuit de landelijke overheid. Tegelijkertijd worden steeds meer gemeentelijke diensten gedigitaliseerd in het kader van de e-overheid. Als…

De samenhang der dingen, deel 1

“Doe het licht aan over de hele keten” De Griekse filosoof Aristoteles (384-322 BC) begreep al dat een element alleen optimaal kan functioneren wanneer het in verband met het geheel optreedt. Datzelfde principe huldigt…

Arts en patiënt ontwikkelden PGO en dat werd een succes

ICT-projecten binnen de (semi)-overheid hebben een weinig gelukkig imago. Ton Elias – oud-voorzitter van de tijdelijke commissie ict-projecten bij de overheid – vindt samen met zowel ambtenaren als de Tweede Kamer dat er te…

X