“De patiënt is een nieuwe actor op een bestaand bord”

Johan Vos, VANAD Enovation

Het ministerie van VWS ziet het als één van haar taken om het ecosysteem binnen de zorg beter te laten floreren (zie het interview met Erik Gerritsen elders in deze editie). In de kern van deze ambitie ligt de noodzaak om informatie makkelijk en veilig te kunnen delen tussen alle schakels in de zorgketen, inclusief en zelfs te beginnen bij de patiënt. Johan Vos, manager product marketing bij VANAD Enovation: “Dat klinkt mij als muziek in de oren.”

De nadruk die veel partijen leggen op standaardisatie van uitwisselingsprotocollen, is in de optiek van Johan Vos eigenlijk verloren moeite. “Wij verzorgen al ruim 35 jaar de uitwisseling van informatie in de zorg. De systemen – ZIS, EPD, ECD, HIS, AIS enzovoort – worden door andere bedrijven gemaakt, en wij zorgen ervoor dat al die systemen accuraat, snel en veilig informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Vanuit onze expertise kunnen wij tussen zorgaanbieders onderling en steeds vaker ook tussen zorgaanbieder en patiënt/cliënt letterlijk alle verschillende vormen, standaarden en infrastructuren aan elkaar knopen. Wij ondersteunen zogezegd de realiteit van de sterk gedecentraliseerde zorg, waar wij in Nederland mee te maken hebben. Daarbij is het hoogst onwaarschijnlijk dat het ooit tot één algemene standaard zal komen.”

 

Alles is er al

VWS nam het voortouw voor het programma MedMij. Dat heeft als doel om in 2020 iedereen te laten beschikken over zijn/haar eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). VANAD Enovation doet al vanaf de start in 2016 mee met dit programma, wat ook geldt voor PROVES, het testprogramma. Vos licht toe dat de patiënt/cliënt voor hun niets anders is dan een nieuwe actor op een bestaand bord. “Met die PGO’s empoweren we de patiënt en geven hem meer regie over zijn eigen gezondheid. Een vereiste is uiteraard dat die PGO’s goed aansluiten op de systemen van de zorgprofessionals. Alleen dan kun je daadwerkelijk versnellen en innoveren, wat we allemaal zo graag willen. En of de informatie-uitwisseling nou via techniek A, B of C verloopt, is voor ons niet relevant. Wij kunnen ze als enige onafhankelijke partij allemaal probleemloos met elkaar koppelen. Daarom is het jammer dat er vanuit MedMij wordt geopperd om het hele landschap opnieuw te gaan definiëren. Dat is onhandig, duur, zonde en moeilijk te realiseren, zo niet onmogelijk. De realiteit is dat de zorg in Nederland decentraal is georganiseerd, met talloze systeemaanbieders en standaarden als HL7, FHIR, EDIFACT, XML. Het ‘helemaal anders doen’ is verloren moeite, omdat op dit vlak alles er al is. Wij kunnen een veilige aansluiting verzorgen op alle bestaande infrastructuren zoals LSP en IHE-XDS, ongeacht de standaard. Over onze berichtendienst – ZorgMail – gaan nu al 100 miljoen berichten per jaar. Wij hebben met meer dan 250 systeemleveranciers een koppeling. Steeds vaker zijn dat ook PGO’s, omdat ook patiënten probleemloos willen kunnen uitwisselen met andere systemen.”

 

Community

VANAD Enovation werkt onafhankelijk van systeemleveranciers. Inmiddels zijn ruim 14.000 zorgorganisaties klant. “Wij zijn misschien wel het best bewaarde geheim van de zorgwereld in Nederland”, grapt Vos. “Onze klanten zitten overal in de care en cure, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, VV&T-organisaties, laboratoria, huisartsen, tandartsen, fysiotherapiepraktijken enzovoort. Ook ontsluiten wij de informatie-uitwisseling voor meer dan 150 gemeentes, justitie, jeugdzorg, scholen en ga zo maar door. Voor al deze partijen regelen wij de complexiteit onder de motorkap. Iemand drukt op ‘send’ of op ‘opslaan’ en onder water gebeurt er enorm veel, maar niemand die dat ziet en dat is nu precies de bedoeling. Het valt pas op als iets het niet doet. Onze kracht zit hem in het vervlechten en het combineren van al die verschillende producten en infrastructuren. Het VANAD Enovation platform verzorgt alle vertalingen tussen systemen en schakelt met alle infrastructuren. Onze andere grote kracht zit in onze community. Wij hebben ons altijd gefocust op het aansluiten van zoveel mogelijk zorgaanbieders, qua aantal en qua diversiteit. Van de tandarts en de diëtist tot aan de academische ziekenhuizen. Onze volledige community – waaronder nu ook patiënten via hun PGO – is verbonden met dit platform. Dit heeft een landelijk bereik, wat voor al onze diensten geldt. Je sluit je één keer aan, en je kan met iedereen die in het hele land is aangesloten, uitwisselen. Bovendien ben jij, als je dat wilt, ook zichtbaar voor iedereen, zodat ook zij met jou kunnen uitwisselen. Met het VANAD Enovation platform ben je met één koppeling klaar en heb je geen sores meer met de achterliggende infrastructuren of standaarden.”

 

Hergebruiken

Steeds meer van de informatie wordt automatisch uitgewisseld. Zo legt het platform van VANAD Enovation ook koppelingen tussen een bericht in de ZorgMail Chat app en het informatiesysteem van de zorgverlener. Vos: “Als je in een app een zorgconversatie hebt ingevoerd, kun je dat zonder overtypen vastleggen in je dossier. Dat kan omdat wij die dienst om berichten het dossier in te sturen al leveren. Een ander voorbeeld is de vrij recent geïntroduceerde myhealthConnect voor e-health. Denk hierbij aan informatie-uitwisseling vanuit apps en devices bij patiënten thuis voor zorg op afstand, geïntegreerd in processen en systemen van zorgverleners. De gemeten of ingevulde informatie wordt automatisch en veilig overgebracht en vrijwel altijd komt het ook vanzelf in het informatiesysteem terecht van de zorginstelling terecht. Wij leggen dus unieke combinaties aan tussen al die verschillende producten en infrastructuren voor zorgaanbieders of systeemleveranciers. Er liggen vele honderden van dat soort combinaties bij ons op de plank. Daarom is zoiets als IoT, uitwisseling van informatie tussen zorginstelling en patiënt, voor ons niets anders dan wat we al meer dan 35 jaar doen. Die 14.000 zorgaanbieders wisselen al via ons uit, al die kanalen zijn er al en werken uitstekend. Daarom adviseren wij: ga hergebruiken! Nu de patiënt en diens PGO als nieuwe actor erbij komen in het conglomeraat aan informatie-uitwisseling, hoeft daar helemaal niet een nieuwe informatie-uitwisseling voor worden opgetuigd. Al die PGO’s kunnen gewoon aansluiten op de bestaande infrastructuur. Zonder communicatie en informatie-uitwisseling blijft een PGO een leeg ding. Met veilige en landelijke informatie-uitwisseling kunnen we versnellen en de volgende stap zetten naar artificial intelligence en population health management. Daartoe moet je kunnen beschikken over veel data. Al die data – die uiteraard niet onze data is – gaat al door onze systemen.”

Volgens Vos is het heel positief dat er door programma’s als VIPP, MedMij en PROVES veel aandacht is voor de informatie-uitwisseling in de zorg. “We zien dat ook steeds meer zorgaanbieders het nu op hun agenda zetten. Dat is goed nieuws, want het maakt het gat kleiner tussen wat er al mogelijk is op het gebied van informatie-uitwisseling, en in hoeverre daar gebruik van wordt gemaakt. Wij zijn weliswaar al geconnecteerd met elk ziekenhuis in Nederland, maar dat betekent uiteraard niet dat elke toepassing in dat ziekenhuis daaraan meedoet. Daarom leggen wij zo sterk de nadruk op het hergebruik van de bestaande ‘lijntjes’.”

Ook makkelijk en veilig data delen met patiënten en in de zorgketen? Bel (010-2723931) of mail (salessupport@vanadgroup.com) ons voor meer informatie of een nadere kennismaking. Of kijk op onze website www.vanadenovation.nl

 

 

Gerelateerde berichten...

X