Samenwerking Zorgspectrum Het Zand en NEH

De dynamiek van de zorg

Stichting Zorgspectrum Het Zand in Zwolle was in 2013 de eerste zorginstelling in Nederland die zijn ICT aan NEH toevertrouwde. Het was de opmaat tot de latere oprichting van NEH Zorg. Wouter Versteeg, stafmanager bedrijfsondersteuning bij de Stichting, weet dat de zorg ongekend scherpe eisen stelt aan informatievoorziening: “Qua 24/7 beschikbaarheid, security, privacy en andere zaken. Bovendien gaat de technologische ontwikkeling in deze sector gigantisch snel. Heel uitdagend, voor ons en dus ook voor NEH.”

Versteeg is wild enthousiast over de nieuwe technologische mogelijkheden voor monitoring van patiënten, al spreekt hij liever van ‘cliënten’. “Neem de realtime monitoring op afstand. Medewerkers kunnen met de nieuwste telefoons signalen krijgen over het welzijn van cliënten. Van het signaal dat iemand na een nachtelijke gang naar de wc het bed weer heeft bereikt tot aan controle of de koelkast waarin medicatie wordt bewaard wel koud genoeg staat. Monitoring op afstand, de vele toepassingen van IoT (Internet of Things). Er wordt zoveel mogelijk en het gaat heel hard. ICT maakt betere, effectievere én efficiëntere zorg mogelijk.”

 

Sterke partner

Om de nieuwe uitdagingen op het gebied van informatievoorziening aan te kunnen – en om de ICT vandaag de dag soepel te laten draaien – heeft Het Zand een sterke partner gezocht en gevonden. NEH moet er mede voor zorgen dat Het Zand 24 uur per dag goed voor cliënten kan zorgen – dat kan een zaak van leven of dood zijn – en dat de organisatie voldoet aan strenge normen aan security en privacy.

Maar NEH – inmiddels NEH Zorg – moet ook mee kunnen met de innovatiedrang van het management van Het Zand, zegt Versteeg. “Zo bieden we zorgverleners en naasten toegang tot een portaal, waar zij het digitale zorgdossier van de cliënt kunnen inkijken. Binnen dat portaal, het lokale schakelpunt, kunnen we onderling communiceren; medewerkers kunnen met hun tablet of laptop ook bij de informatie op het platform, net als de huisarts, de fysiotherapeut, de apotheker en de mantelzorger.” Het platform is een voorbeeld van de snelle vooruitgang.

 

NEH als spil

De totstandkoming van het platform is ook een voorbeeld van hoe NEH en Het Zand samenwerken. Versteeg: “NEH faciliteert en zorgt ervoor dat onze infrastructuur in vorm blijft en dat applicaties draaien, maar doet meer. Er werken veel partijen aan projecten en wij vinden het prettig om NEH daar als spil tussen te plaatsen. De mensen van NEH overzien het geheel. Zij zorgen ervoor dat de verschillende partijen hun werk kunnen doen. Ze zijn alert. Het is niet altijd letterlijk hun taak om alles te controleren, maar ze aarzelen niet om het te melden wanneer iets niet klopt. Ook komen ze vaak met de vraag of we wel hier of daaraan hebben gedacht.”

De woorden van Versteeg onderstrepen de modus die beide partijen in hun samenwerking hebben gevonden. “Zij weten niet alleen hoe ons systeem in elkaar zit, maar ook wie we zijn en hoe we willen werken. Daarnaast werken ze proactief en denken ze ongevraagd mee met dingen, wat wij op prijs stellen. Met andere woorden, deze samenwerking overstijgt de letter van het contract.”

 

Veranderen en verbeteren

Die instelling is volgens Versteeg ook bij toekomstige projecten van belang. “We willen nog zoveel zaken veranderen en verbeteren. Zo willen wij overal in de extramurale zorg met tablets gaan werken, inclusief een metingmodule voor bijvoorbeeld bloeddrukwaarden van cliënten. Er komen steeds meer interessante e-health toepassingen die met smartphones werken! Wij hebben de kennis, de expertise en de visie van NEH nodig, alsmede het samenwerkingsvermogen. Het partnerschap, de proactieve instelling en de flexibiliteit. Niet alleen wij als management zijn ongeduldig, medewerkers hebben ook hoge verwachtingen. Wij waarderen én verwachten ook oog voor detail. Kortom: wij rekenen op een NEH die ons – ook als zij zelf groeit – meeneemt in technologische ontwikkelingen en die zo meegaat in de ongekende dynamiek van de zorg!”

Voor wie Wouter Versteeg nog over de samenwerking tussen NEH en Stichting Zorgspectrum Het Zand zou willen spreken, hij heeft inmiddels een functie aanvaard bij een andere zorginstelling.

 

Gerelateerde berichten...

X