SAGEO: stageplaats Geo-student helpt overheid en bedrijfsleven

De geosector (geo-informatie, geo-ict, geodesie) kampt met een tekort aan geschoold personeel. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor hen die nog in opleiding zijn. Dus, terwijl er aan de ene kant een tekort bestaat aan geo-professionals, loopt de doorstroom aan de afstudeerkant vertraging op vanwege een gebrek aan stageplaatsen en afstudeeropdrachten.

De geo-studenten hebben kennis van de nieuwste technologieën en de toepassing hiervan. Zij kunnen dus een bijzonder waardevolle toevoeging vormen voor uw organisatie of team. Goed beschouwd is deze oproep een uitgelezen kans om niet alleen de geo-sector een steuntje in de rug te geven, maar ook om studenten in te zetten voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering door gerichte stage- en afstudeeropdrachten. U helpt dus niet alleen de geo-sector maar ook uzelf!

Heeft u een goede stageplaats of zelfs afstudeeropdracht voor een gemotiveerde geo-student, wordt dan partner van GeoPlaza

 

SAGEO

Namens werkgevers voert SAGEO (Stichting Arbeidsmarkt Geo) campagne bij de overheid en in het bedrijfsleven, om meer studenten te interesseren voor dit vakgebied. Gelukkig heeft dat de laatste jaren al geleid tot een toename van het aantal studenten. SAGEO heeft GeoPlaza ontwikkeld voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod voor stages, afstudeerplaatsen en startersbanen. Op GeoPlaza kunnen overheidsinstanties en werkgevers snel en eenvoudig rechtstreeks met nieuwe talenten in contact treden.

 

Gerelateerde berichten...

X