Veilig netwerk door continue detectie

Network Access Control (NAC) begint langzamerhand de standaard te worden in organisaties die serieus nadenken over de beveiliging van hun informatie. Immers, toegang tot uw bedrijfsnetwerk is vaak al een aanzienlijke stap in de richting van uw vertrouwelijke gegevens. Quarantainenet vindt dit een buitengewoon positieve ontwikkeling, zolang uw NAC-oplossing maar geen schijnveiligheid brengt.

Schijnveiligheid wordt gecreëerd door de benodigde functionaliteit voor echte veiligheid slechts gedeeltelijk door te voeren. Bepalen of een apparaat toegang mag krijgen tot uw netwerk is weliswaar een aardig startpunt, maar de echte meerwaarde van een volwaardige NAC-oplossing zit in het direct kunnen detecteren en isoleren van besmettingen op uw netwerk. Zo voorkomt u pas daadwerkelijk beveiligingsincidenten.
Post Admission Control

Quarantainenet vindt dat organisaties informatiebeveiliging niet langer als luxe moeten zien, maar als absolute noodzaak. Uw klanten en gebruikers verwachten dat ook of eisen zelfs certificeringen als ISO 27001, NEN 7510 of BIG. Om aan die vraag te kunnen voldoen heeft u een stevig fundament nodig, dat rust op drie pijlers: toegangscontrole, detectie en isolatie.

De meeste NAC-oplossingen komen niet veel verder dan het reguleren van de toegang tot het netwerk. Eenmaal op het netwerk wordt een besmet apparaat geen strobreed in de weg gelegd. De veranderde wereld van vandaag vraagt echter meer: grip op wat er speelt en de slagkracht om direct in te kunnen grijpen. Quarantainenet noemt dat Post Admission Control. Niet alleen controle aan de poort, maar juist ook continue detectie in uw netwerk, gekoppeld aan directe, automatische isolatie van de probleemgevallen op basis van het door u gewenste risiconiveau. Zo’n volwaardige NAC-oplossing op basis van toegangscontrole, detectie en isolatie is de enige manier om de veiligheid en continuïteit van uw netwerk te kunnen borgen.
Oplossing

Vanuit onze visie en ervaring is Qmanage ontwikkeld. Qmanage voert, evenals een klassieke NAC-oplossing, toegangscontrole uit om te bepalen met welk deel van het netwerk een apparaat mag verbinden. Qmanage gaat echter veel verder dan dat, door ook Post Admission Control toe te passen: als een toegelaten apparaat verdacht gedrag vertoont, wordt dit gedetecteerd. Vervolgens past Qmanage het door u gekozen isolatiebeleid toe en wordt de eindgebruiker conform uw communicatiebeleid automatisch geïnformeerd. Veel organisaties vertrouwen voor hun netwerkbeveiliging op handmatige procedures, waarbij de mens de zwakste schakel is. Doordat Qmanage uw beleid voor toegangscontrole, detectie en isolatie volautomatisch implementeert, elimineert u die schakel. Zo neemt de veiligheid van uw netwerk enorm toe en borgt u de continuïteit van uw primaire proces. Qmanage is bovendien eenvoudig en binnen korte tijd te implementeren en vergt vervolgens een minimale beheerslast.
Quarantainenet

Als marktleider is Quarantainenet een autoriteit op het gebied van netwerkbeveiliging. We hebben ruim tien jaar ervaring in het beveiligen van grote, uitdagende, opengestelde netwerkomgevingen in de zorg, het onderwijs en overheden. In die organisaties is een goede balans tussen openheid en veiligheid van het netwerk al jarenlang een vereiste.

Quarantainenet is trots op de vele klanten die onze visie onderschrijven. Het RIVM, XS4ALL, de Technische Universiteit Delft en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn slechts enkele van de ruim honderd grote organisaties in Nederland die onze oplossing inzetten, met in totaal meer dan twee miljoen beschermde gebruikers.

Gerelateerde berichten...

X