Vicrea: Maak de transitie naar een smart city

De vraagstukken waar overheden voor staan veranderen. Thema’s als milieu, mobiliteit, welzijn en de Smart City van de toekomst vragen om een integrale aanpak. Slim gebruik van data kan daarbij helpen. Bij deze aanpak moeten niet alleen statische gegevens in ogenschouw worden genomen, maar ook dynamische. Dit is het domein van Vicrea.

Met honderd medewerkers werkt Vicrea aan creatieve oplossingen voor maatschappelijke, economische en klimaatuitdagingen. Die uitdagingen zijn in het zestienjarige bestaan van het bedrijf behoorlijk veranderd, weet innovatiemanager Daniël de Klerk. “Aan het begin van dit millennium waren overheden druk met het op orde krijgen van hun data. In die tijd ontstonden onze oplossingen gericht op het waarborgen van datakwaliteit van basisregistraties over verschillende afdelingen heen: Neuron Stelselregistratie. Overheden kunnen hiermee hun administratieve en geografische basisgegevens in één ruimtelijke database vastleggen en krijgen zicht op het stelsel van onderliggende administraties. Door geavanceerde algoritmes wordt geborgd dat de registraties onderling niet afwijken en kunnen overheden op efficiënte wijze diensten aanbieden aan burgers en bedrijven. Een mooi voorbeeld daarvan is dat verbouwingen aan panden automatisch worden verwerkt in de hoogte van de jaarlijkse belastingaanslag.”

 

Samenwerking

In de afgelopen jaren is gemeentelijke samenwerking steeds belangrijker geworden. Dit vraagt om goede oplossingen voor data-uitwisseling tussen alle partijen. Vicrea ontwikkelde daarvoor het Neuron Integratie Platform. En het vraagt ook om een goede visie op het gemeenschappelijke belang. De Klerk: “In een samenwerkingsverband zijn kosten en baten niet altijd gelijk verdeeld. Je moet de belangen van de verschillende stakeholders bij elkaar brengen en gezamenlijk ondernemerschap creëren, anders blijven de mooiste vruchten buiten je bereik.” Dit is dan ook een domein waarin Vicrea de nodige ervaring heeft. Zo ondersteunt Vicrea de bij de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden aangesloten organisaties bij het oogsten van de vruchten van hun ict-samenwerking.

 

Smart solutions

En die ervaring komt van pas nu we een volgende fase in gaan, die van de smart cities. “Een zogenoemde smart city is een stad, gemeente of stedelijk gebied waarbij oplossingen voor problemen en uitdagingen worden gecreëerd door slim gebruik te maken van data en ICT”, zegt De Klerk. “Zo meten wij allerhande kenmerken met behulp van sensoren en maken optimaal gebruik van alle beschikbare data, zowel statische data als basis- en kernregistraties én dynamische data over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de uitstoot van het verkeer op een bepaald moment of het sentiment op social media. Door een slimme combinatie en een goede analyse kom je tot andere inzichten”. Een voorbeeld: “Je kunt aan de hand van de te verwachten drukte op een scheepvaartroute en op de weg bepalen wanneer het gunstig is een brug te openen. Daarbij rekening houdend met de doorstroom op het water en de weg en de uitstoot van stilliggende en optrekkende schepen en auto’s.”

 

Zoek inspiratie

Dergelijke slimme oplossingen ontwerpt Vicrea op tientallen domeinen, van de inrichting van winkelgebieden tot en met het bestrijden van overlast. Vicrea combineert de kracht van techniek en data met de kracht van samenwerking en fungeert als one-stop-shop voor alle smart city-uitdagingen.

 

 

Gerelateerde berichten...

X