XDS, de techniek voorbij

Zorgorganisaties staan voor grote uitdagingen zoals bezuinigingen, fusies, mondige patiënten en de veranderingen met betrekking tot wet- en regelgeving. IT, enkel en alleen als technische tool, zal dit niet oplossen. Op de juiste manier ingezet binnen het zorgproces en met de patiënt vormt IT wel degelijk de basis voor een duurzame oplossing.

De huidige implementaties van XDS zijn vooral gefocust op techniek en niet op het zorgproces. Het is voornamelijk een it-feestje en heeft weinig draagvlak bij de zorgverleners, bestuurders en de rest van de organisatie. Met als gevolg dat er weinig gebruikgemaakt wordt van deze infrastructuur, dat projecten stranden en er weinig informatie uitgewisseld wordt.

De afgelopen jaren zijn wij dit meerdere malen tegengekomen. Onze ervaringen zijn onderwerp geweest van vele sessies waaruit een visie rolde, met uitgangspunten zoals ‘laagdrempelig’, ‘gericht op zorgprocessen’, en ‘meerwaarde voor de zorgverlener en patiënt’.
Het xdsConnect Platform vormt de basis om meerdere zorgprocessen te ondersteunen. Denk hierbij aan het uitwisselen van medische informatie tussen zorginstellingen, patiënt- en huisartsportalen, eHealth Apps en actueel medicatie-overzicht. Hiermee wordt het uitwisselen van medische gegevens weer simpel.

Specialisatie en samenwerking
Om betere en efficiëntere zorg te leveren, specialiseren de zorgorganisaties zich steeds vaker. Hierdoor werken zij samen met diverse collega-zorgorganisaties binnen en buiten de regio. Met een goede elektronische uitwisseling verloopt de samenwerking tussen zorgverleners soepeler.

Het kunnen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment is van levensbelang. Een voorbeeld hiervan is het Multi Disciplinaire Overleg.

Multi Disciplinair Overleg
Tijdens een wekelijks Multi Disciplinair Overleg (MDO) worden door meerdere specialisten in korte tijd een of meer patiënten besproken. Het is dan van groot belang dat alle informatie direct voorhanden is. De juiste informatie op het juiste moment kan levens redden, zeker in een coloncarcinoomtraject, waarin een week vertraging tijdens het behandeltraject cruciaal is. Door gebruik te maken van het platform is de juiste informatie direct aanwezig.

De MDO-applicatie is integreerbaar met het platform en biedt mogelijkheden om DICOM-beelden volledig op diagnostische kwaliteit te tonen, tezamen met alle andere benodigde documenten. Tijdens het MDO kunnen aantekeningen gedeeld worden en wordt het MDO-verslag gemaakt. Deze documenten kunnen verzonden worden naar de deelnemers en worden opgeslagen binnen het platform.

Patiënt-empowerment
Patiënt-empowerment is een veelbesproken thema. Onderdeel hiervan is de juiste informatie beschikbaar stellen aan de patiënt, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal. Door een patiëntenportaal te bieden, stellen de zorgorganisaties de patiënten in staat om zelf inzage te hebben in hun medische dossiers.

Verslagen, maar bijvoorbeeld ook een complexe botbreuk, kunnen in dit portaal worden getoond. De patiënt wordt meer betrokken bij zijn of haar behandeling en kan gericht vragen stellen aan de zorgverlener. Daarnaast krijgt de patiënt een transparant overzicht wie wanneer zijn of haar gegevens heeft geraadpleegd.
De bron van gegevens staat in het platform opgeslagen, de zorgorganisatie kan de eigen patiëntenportaal met dit platform koppelen.

Hét uitwisselplatform voor de zorg
Bij het ontwikkelen van XDS as a Service staat het platform, xdsConnect, centraal. Dit platform biedt de basis om meerdere zorgprocessen, zoals beschreven in dit artikel, te ondersteunen. Diverse (Nederlandse) handreikingen en richtlijnen zijn,  tezamen met internationale standaarden, als bouwstenen voor het platform gebruikt.

Medische informatie wordt automatisch aangemeld en gestandaardiseerd opgeslagen, denk hierbij aan HL7v3 CDA-documenten (generieke overdrachtsgegevens) en diverse DICOM-objecten. Door gebruik te maken van deze standaarden zijn de data herbruikbaar. Het platform is leverbaar als cloud-dienst én ook lokaal. Voor totale ontzorging kunnen wij het lokale platform volledig beheren.

Meer binding met verwijzers
Ziekenhuizen onderscheiden zich steeds vaker door een betere dienstverlening, zowel aan de patiënt als aan de verwijzers. Een individueel ziekenhuis kan zich profileren door de verwijzer beter van informatie te voorzien. De verwijzer krijgt inzage in bijvoorbeeld de laboratoriumuitslagen die zijn aangevraagd door een specialist en heeft de mogelijkheid om functieonderzoeken te bekijken. Door deze informatie kan de verwijzer betere voorlichting geven aan de patiënt.

Ook voor laboratoria is de dienstverlening richting de aanvragers van cruciaal belang. Naast huisartsen kan het laboratorium ook zorgverleners in GGZ- en VVT-instellingen toegang geven tot de laboratoriumuitslagen. Deze worden in het portaal cumulatief per cliënt weergegeven, waarbij de grafische verloopcurves de analyse van de bevindingen vergemakkelijken.

Door de verwijzer te voorzien van juiste informatie kan de instelling ook onnodige kosten voorkomen. Als informatie niet beschikbaar is voor de verwijzer of het kost de verwijzer teveel tijd om deze in te zien, worden onderzoeken onnodig dubbel uitgevoerd.

Naast een volledige informatievoorziening is de gebruikerservaring belangrijk. Door het portaal aan te roepen vanuit zijn eigen Informatie Systeem kan de verwijzer automatisch inloggen en wordt de juiste patiënt in het portaal getoond. Vanuit het portaal kan de verwijzer laboratoriumuitslagen zien, maar ook beeldvormende onderzoeken en specialistenbrieven.

Totale ontzorging, turn key-oplevering
Standaarden zijn niet vanzelfsprekend en bieden vaak ruimte voor interpretatie. Onze ervaring leert dat diverse deelsystemen niet geschikt zijn om direct aan te sluiten aan een XDS-infrastructuur. Het gaat niet enkel om het bieden van een adapter, maar ook de service om ervoor te zorgen dat het deelsysteem aangesloten wordt om uit te wisselen.

Om een succesvolle uitwisseling mogelijk te maken, zijn zowel de techniek als het functionele aspect belangrijk. Wij hebben ruime ervaring met het implementeren van XDS-trajecten in Nederland, en begeleiden deze trajecten van A tot Z.

De eerste ervaringen
De komende maanden gaan de eerste gebruikers live met het xdsConnect Platform met diverse functionele toepassingen binnen onze Cloud (XDS as a Service).
Gebruikmakend van dit platform is het mogelijk dat zorgorganisaties binnen twee maanden aangesloten zijn.
In het volgende artikel meer over de ervaringen van onze gebruikers.

Pascal Looijé – Product Manager XDS

VANAD Enovation
VANAD Enovation, onderdeel van de VANAD Group, is een internationaal ict-bedrijf dat mensen, systemen en organisaties in de zorg effectief met elkaar verbindt. Wij zijn al meer dan 30 jaar de specialist voor elektronische communicatie en (systeem)integratie in de gezondheidszorg.

Gerelateerde berichten...

X