Uitprobeerdienst voor thuistechnologie brengt zorgvragers en ‑aanbieders bij elkaar

In het kader van de eHealthweek bracht secretaris-generaal Erik Gerritsen een bezoek aan Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen. Daar vertelden vrijwilligers Henk van Lubek en Theo Eilert hem hoe de Uitprobeerdienst voor thuistechnologie zorgvragers en ‑aanbieders bij elkaar brengt. De conclusie van dit werkbezoek: innovatie doe je samen.

De Uitprobeerdienst voor thuistechnologie is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dalfsen, welzijnsorganisatie SAAM Welzijn, twee wooncorporaties en vijf zorgaanbieders. Mensen die om welke reden dan ook ondersteuning kunnen gebruiken in hun thuissituatie, kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van de Uitprobeerdienst.

Zij komen op huisbezoek, inventariseren de behoefte, gaan met een checklist het huis door om de woonsituatie in kaart te brengen en geven op basis daarvan advies over beschikbare technologieën die hen zouden kunnen helpen. Als een van die hulpmiddelen de bewoners wat lijkt, kunnen ze het enkele weken gratis proberen, geholpen door de vrijwilligers. Daarna kunnen mensen al dan niet tot aanschaf overgaan.

 

Vraag centraal

Het initiatief is ontstaan in 2010, toen de provincie Overijssel een programma had om woonservicegebieden te stimuleren. Wooncorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties zochten de samenwerking op en vonden vervolgens aansluiting bij het programma In voor Zorg van het ministerie van VWS.

Henry Mulder werkte in die tijd als zelfstandig adviseur zorgtechnologie voor diverse gemeenten. Hij wist: je moet zorgtechnologie niet aanvliegen vanuit het aanbod, maar vanuit de vraag.

Bovendien gaat het alleen vliegen als zorgverleners zien dat het iets voor hun cliënten betekent. Alleen dan zijn zij gemotiveerd om ook andere cliënten te enthousiasmeren. Het lastige is echter: iedereen heeft andere behoeften, er bestaat geen ‘one size fits all’. Zelfs binnen een categorie als dwaaldetectie bestaan zoveel varianten dat het echt zoeken is naar de beste oplossing.

Mulder: “Vanuit die achtergrond is het idee van een Uitprobeerdienst ontstaan, waarbij zorgvragers laagdrempelig kennismaken met technologische oplossingen. Zorgaanbieders zien in de praktijk of iets werkt en ook zij raken bekend met nieuwe technologie, met als gevolg dat ze eerder patiënten wijzen op de Uitprobeerdienst en het balletje gaat rollen.”

De Uitprobeerdienst is overigens alleen bedoeld voor technologie om langer thuis te wonen, niet voor medische toepassingen.

 

Neem de tijd

Inmiddels zijn we negen jaar verder. Het balletje ís gaan rollen, al ging dat niet vanzelf. Mulder: “Het kost tijd en dat komt vooral doordat we dit met veel verschillende partijen zijn begonnen, die allemaal vanuit hun eigen achtergrond kennis en ervaring inbrengen. Dat zorgt voor een vrij lange aanloop, maar tegelijkertijd is dat juist wat dit initiatief zo sterk maakt.”

De uitvoering van de Uitprobeerdienst is belegd bij welzijnsorganisatie SAAM Welzijn.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van maart.

 

Gerelateerde berichten...

X