Virtual River game: spelen met computermodellen met fysiek spelbord

game

Het RiverCare onderzoeksprogramma, co-gefinancierd door NWO en partners als Deltares, Rijkswaterstaat en Tygron, ontwikkelde de serious game Virtual River Game. Doel van het spel is het samen verkennen van de complexiteit van riviermanagement. Spelers grijpen in om doelstellingen in het spel te halen. Zij moeten bijvoorbeeld nadenken vanuit verschillende doelen (hoogwaterveiligheid, natuur en kosten) en met verschillende belangen rekening houden (rollen).

Stromingsmodel

De game is een fysiek spelbord – een stuk rivier met de riviergeul, uiterwaarden en dijken – inzetbaar om te werken met computermodellen die in de praktijk gebruikt worden om effecten van interventies door te rekenen. Een voorbeeld is een stromingsmodel die doorrekent hoe water door de rivier en uiterwaarde stroomt. Blijft het water aan de goede kant van de dijk of overstroomt het achterland?

Spelers veranderen spelstukken op het bord om interventies toe te passen. Ze hebben geen ervaring nodig van de onderliggende modellen om ermee te werken. Doorgerekende effecten worden op het spelbord zelf terug geprojecteerd en middels grafieken, diagrammen en scores getoond op het scherm. Als geheel biedt het spel daarom een gelijk speelveld voor spelers, zodat zowel experts uit de praktijk en relatieve leken samen met een gevoel van ‘veiligheid’ kunnen experimenteren met mogelijke oplossingen: het achterland zal hooguit in het spel overstromen.

Gerelateerde berichten...

X