Voorzitter raad van bestuur OpenStack Alan Clark: ontwikkeling OpenStack is tot rust gekomen

De OpenStack Foundation is gedurende haar achtjarig bestaan geaccepteerd en alom bekend in de it-wereld. Op dit moment lijkt de organisatie zich te heroriënteren door meer op haar omgeving te letten. Tijdens de afgelopen summit in Vancouver sprak ICT/Magazine met de voorzitter van de raad van bestuur van OpenStack en CTO van SUSE, Alan Clark.

De OpenStack Community vormt toch zo’n beetje het hart van de open source beweging. Opmerkelijk is dat het aantal deelnemers aan de summits afneemt. Dit jaar waren er ruim 2600 deelnemers, terwijl er tijdens de summit in de herfst van 2016 (Barcelona) ruim twee keer zoveel bezoekers waren: 5600. Een half jaar later kwam de teller in Boston niet boven de 5000.

De OpenStack summit in Vancouver trok 2.600 bezoekers. Bent u teleurgesteld?

Nee. We hebben de conferentie organisatorisch gewijzigd. De ontwikkelaarsconferentie PTG – Project Technical Group – was eerst geïntegreerd, maar wordt nu afzonderlijk gehouden. Die vond twee maanden voor de Vancouver summit plaats in Dublin, met zo’n achthonderd ontwikkelaars. De deelnemersaantallen wijzigen gewoon voortdurend, ook tijdens deze conferentie. Bovendien wordt de community volwassener. Tijdens de conferenties merk je dat niet zozeer het algemene thema OpenStack trekt, maar dat bezoekers vooral afkomen op de technisch inhoudelijke sessies.

 

Tijdens de laatste conferentie in Sydney was de integratie van OpenStack en Public Clouds nog een belangrijk thema. Nu hoor je er nauwelijks nog iets over. Hoe komt dat?

Het antwoord op die vraag is Zuul, dat wil zeggen Continuous Integration/Continuous Delivery, kortweg CI/CD. Maar dat is maar één aspect. Ook Kubernetes en andere tools horen daar bij. Daarnaast willen we het publiek de eerste dagen tijdens de keynotes niet overladen met alle thema’s die onze prioriteit hebben. Volgens het nieuwe conferentiemodel waren de centrale thema´s daarom over verschillende dagen verspreid.”

 

Ik heb de indruk dat de toekomstvisie voor OpenStack aan de cloud voorbijgaat.

De visie verbreedt zich en heet Open Infrastructuur. De ontwikkeling rond OpenStack is tot rust gekomen, het is geland in de organisaties en het heeft ze veranderd. We richten ons nu op de omgeving.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van november.

Gerelateerde berichten...

X