Zeker 10 miljard euro schade door ICT-fraude

Meer dan tien miljard euro aan schade, extreem lage pakkansen, dramatische gevolgen voor zowel individuele slachtoffers als de samenleving als geheel en veel ‘gewin’ voor de fraudeurs.

Dat zijn enkele van de conclusies uit het rapport ‘Fraude loont… nog steeds‘ van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Dit rapport, een vervolg op de quick scan ‘Fraude loont’ uit 2012, werd vorige week tijdens de topconferentie ‘Fraude Loont… nog steeds’ overhandigd aan Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie. Tijdens de topconferentie werd onder meer ingegaan op de vraag hoe deze fraude duurzaam kan worden bestreden.

 

Schade en onrust

De toekomst van ICT en de rol die fraude daarbij speelt, levert niet alleen zeer grote economische schade op maar ook toenemende maatschappelijke schade en onrust, aldus het rapport. Fraudeurs blijven innoveren en met behulp van ICT frauderen zij steeds efficiënter en richten zij steeds meer schade aan. Met alle gevolgen voor zowel de samenleving als individuele slachtoffers van dien. Fraudebestrijders hebben weliswaar ook de beschikking over technische hulpmiddelen, met name om fraude te detecteren, maar kennen veel meer obstakels bij de praktische invoering hiervan.

Er is een aantal goede initiatieven gaande, maar als geen rekening wordt gehouden met de technologische vooruitgang en de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt, zijn deze gedoemd hun waarde te verliezen. Een toekomstbestendige fraudeaanpak is cruciaal, zo geven onderzoekers Alex van Geldrop MSc (Stichting Toekomstbeeld der Techniek) en prof.dr.ir. Theo de Vries (Universiteit Twente) in het rapport aan.

‘De inzet van ICT om fraude nu én in de toekomst beter te voorkomen en te detecteren is belangrijk. Fraude kent geen grenzen. Daarom is het belangrijk dat er bij de bestrijding van fraude internationaal wordt samengewerkt,’ aldus minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie.

 

Enkele conclusies uit het rapport:

  • Jaarlijks lijdt de Nederlandse economie naar schatting meer dan 10 miljard euro aan schade als gevolg van fraude;
  • Naast deze financiële schade heeft fraude ook een grote maatschappelijke impact;
  • Het voorkomen van fraude (preventie) is beter dan genezen (opsporing);
  • ICT creëert risico’s én kansen voor de toekomst van fraude.

Een brede toekomstbestendige fraudeaanpak in samenwerking met alle stakeholders is cruciaal. De oproep om fraude integraal en in gezamenlijkheid aan te pakken, zoals is verwoord in het rapport, wordt van harte door de minister ondersteund.

Er is een aantal goede initiatieven gaande zoals de Rijksbrede aanpak fraude en het Dutch Fraud Initiative. De snelle technologische vooruitgang, de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt en de maatschappelijke impact, moeten hierbij goed in ogenschouw worden genomen.

Uit de paneldiscussie tijdens de conferentie bleek dat er draagvlak is voor een intensivering van de verdere ontwikkeling van het Dutch Fraud Initiative als nationaal centrum of platform voor fraudebestrijding. Betrokkenheid van alle nationale stakeholders uit techniek, wetenschap, overheid en maatschappij is daarbij van belang, ook in internationaal verband.

Het Dutch Fraud Initiatieve is opgericht naar aanleiding van een quick scan die is uitgevoerd in 2012. Bij het platform zijn onder andere betrokken de Universiteit Twente, de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, de National Fraud Authority van het Verenigd Koninkrijk en KPMG. Doel is het bevorderen van samenwerking tussen stakeholders en een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over (bestrijding van) fraude en de disseminatie daarvan.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...