Zijn de it-kosten hoog en innovativiteit te laag?

schaakstukken op bord

Zijn de it-kosten hoog en de innovativiteit te laag? IT heeft de oplossing altijd gezocht in standaardisatie en de bijbehorende efficiëntie, daarbij meestal actief tegengewerkt door de business, die elke keer juist wat anders wilde. De waarheid ligt in dit geval niet in het midden. Ze hebben allebei gelijk, of eigenlijk: Ze hebben allebei ongelijk.

IT probeert zoveel mogelijk met standaarddiensten de behoefte van de organisatie in te vullen en dat heeft veel voordelen. Op die manier kan IT voorspelbaar leveren, met een relatief hoge kwaliteit tegen relatief lage kosten en, vreemd genoeg, zich sneller aanpassen. Dat is ook nodig, maar toch is de wendbaarheid van IT meestal niet groot genoeg. Daar komt nog bij dat de wensen en eisen vaak niet helder zijn en inconsistent. Maar wat nog veel fundamenteler is: De business-wensen ten aanzien van IT zijn binnen een organisatie niet overal hetzelfde. De diverse bedrijfsonderdelen stellen verschillende eisen aan IT.

Hoe kan een begin worden gemaakt om deze schijnbaar onverenigbare eisen toch in te willigen? Om te beginnen helpt het om het eisenpakket te ontrafelen. Eerst kijken we naar het type doelstellingen dat gerealiseerd moet worden en daarna naar de verschillende diensten die door een organisatie worden geleverd, welke processen daarbij horen en hoe deze met IT moeten worden ondersteund. De aanpak is wellicht simpeler dan gedacht…

Zoals gezegd: IT moet veel verschillende doelstellingen tegelijkertijd bereiken. Natuurlijk is het lastig om prioriteiten te stellen. Wat wij te vaak zien is dat er geen onderscheid wordt gemaakt – of het wordt niet expliciet gemaakt – in de typen doelstellingen die moeten worden gerealiseerd. Het helpt om onderscheid te maken in betrouwbaarheid, efficiëntie, effectiviteit (klantgerichtheid), wendbaarheid en innovativiteit. Waarom? Om te zien waar men klantgericht moet zijn en waar men alles op alles moet zetten om maximaal efficiënt te zijn. Wendbaar zijn klinkt goed, maar sommige diensten moeten juist voorspelbaar zijn met zo min mogelijk (snelle) wijzigingen. Klantgericht zijn lijkt een no brainer – dat moeten we toch altijd zijn? – maar veel it-diensten worden in standaardvorm aangeboden en moeten juist met zo min mogelijk aanpassingen worden gebruikt om de welbekende redenen. Aanbodgericht dekt hier dan beter de lading.

Lees het hele verhaal van Bart Stofberg en Menzo Meijer online of in ICT/Magazine van juni/juli.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...