ZP Facts: steeds minder fulltime opdrachten voor zzp’er in de IT

cloud voruw met veel armen

Hoewel een ruime meerderheid van de zzp’ers graag 40 uur per week wil werken, wordt aan deze behoefte steeds mindere tegemoet gekomen. Er is een daling te zien van het gemiddeld aantal uren per week dat opdrachtgevers zzp’ers, ook wel zelfstandig professionals (zp’ers) geheten, inhuren voor een opdracht. Professionals van middelbare leeftijd werken meer uren dan hun jongere en oudere collega’s. Dit blijkt uit de tweede editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor ZP’ers in de zakelijke dienstverlening.

Bijna 3 op de 4 zp’ers wil een volle werkweek van 40 uur maken. Slechts 8 procent zoekt bewust een parttime (minder dan 32 uur) opdracht. Prof. Dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg die het onderzoek voor ZP Facts leidt: ‘Wij kunnen aan de ontwikkeling van het aantal opdracht-contracturen in de database van meer dan 10.000 zelfstandig professionals van kennisbemiddelaar HeadFirst, die wij gebruiken voor ons onderzoek, aflezen dat de wens om fulltime te werken in mindere mate wordt beantwoord door de opdrachtgevers.

ZP facts signaleert een afname van de 40-uurs opdrachten in relatieve termen.’ Jonge professionals van 34 jaar of jonger en de oudste professionals van 55 jaar of ouder hebben de minste contracturen, respectievelijk 31,7 en 30,7 uur per week. Professionals tussen de 35 en 44 jaar en in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar werken de meeste uren per week, respectievelijk 33,6 uur en 32,8 uur. De uitvoerende IT’ers werken de meeste uren.

Van den Born: ‘Professionals in vrijwel alle rollen zijn minder uren per week gaan werken, behalve de uitvoerende IT’ers. Zp’ers in de IT werkten in het eerste kwartaal van 2015 de meeste uren per week. Op veel gebieden is een tekort aan specialistische IT’ers, wat ervoor lijkt te zorgen dat in relatief grote mate beroep op hen wordt gedaan zodra ze ingehuurd worden. De zelfstandigen in ondersteunende rollen leverden juist de meeste uren in; zij werkten in kwartaal 1 van 2015 iets meer dan 2 uur per week minder ten opzichte van het kwartaal ervoor.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...