“140.000 waarschuwingen over kwetsbaarheden bij Nederlandse bedrijven”

bedrijven

In 2023 verstuurde het Digital Trust Center (DTC) bijna 140.000 waarschuwingen (notificaties) over kwetsbaarheden bij Nederlandse bedrijven. En het bedrijfsleven weet de hulpmiddelen van DTC steeds beter te vinden. Men bezocht de website afgelopen jaar ruim 336.000 keer. En bedrijven gebruikten de interactieve tools ruim 20.000 keer.

Dit schrijft DTC in een terugblik op 2023. “Er zijn in de vijf jaar dat het DTC bestaat grote stappen gezet om de digitale veiligheid van ondernemend Nederland te vergroten.” Dit stelt het center trots.

Van weten naar doen

2023 stond in het teken van ‘van weten naar doen’. Hierbij zette het DTC met interactieve tools, onderzoeken, adviezen, bewustwordingscampagnes en een nieuwe subsidieregeling nadrukkelijk in op het bewerkstelligen van gedragsverandering bij ondernemers.

Zo lanceerde men de CyberVeilig Check. Dit is een laagdrempelige tool die zzp- en mkb-ondernemers begrijpelijke instructies geeft voor basismaatregelen die zij zélf vandaag nog kunnen nemen. Dit om hun cyberweerbaarheid te vergroten.

In mei publiceerde de organisatie het DTC Benchmark onderzoek. Dit is een onderzoek naar het gebruik van verschillende cybersecuritymaatregelen door Nederlandse zzp’ers en mkb’ers met en zonder IT-dienstverlener. Ook loopt er een onderzoek om meer inzicht te krijgen in gedragsverandering. De resultaten hiervan worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Notificatiedienstverlening snel opgeschaald

De DTC Notificatiedienst heeft afgelopen jaar een duidelijke groei doorgemaakt. Het aantal kwetsbaarheden waarvoor gewaarschuwd (ofwel genotificeerd) wordt, is de afgelopen maanden substantieel gegroeid. Sinds de start in de zomer van 2021 tot eind 2023 zijn er 156.921 notificaties verstuurd naar bedrijven die slachtoffer waren van of kwetsbaar waren voor een cyberaanval, waarvan bijna 140.000 notificaties in 2023.

Deze groei is mede mogelijk gemaakt doordat het CSIRT-DSP, het NCSC en het DTC in de zomer van 2023 de krachten bundelden. En intensief zijn gaan samenwerken op het gebied van slachtoffer- en doelwitnotificatie. Het DTC heeft het proces van notificeren verbeterd en verder geautomatiseerd waardoor het met een klein team zeer efficiënt kan bijdragen aan de weerbaarheid van ondernemend Nederland.

Gerelateerde berichten...