51% van Nederlandse bestuurders zet AI in voor stimuleren van omzet

ai OpenAI

Bestuurders in Nederland zijn meer geïnteresseerd in het gebruik van AI voor innovatie- en omzetgroei dan in het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het verlagen van de kosten. Driekwart geeft aan betrokken te zijn bij AI-projecten die zich richten op het genereren of verbeteren van inkomstenstromen. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Tata Consultancy Services (TCS). Zij stelden vragen aan senior executives van ’s werelds grootste bedrijven. Die ondernemingen hebben een omzet van meer dan een miljard. 33 bedrijven bevinden zich in Nederland.

Europese bestuurders kijken overwegend (66%) naar kunstmatige intelligentie voor innovatie- en omzetgroeidoeleinden. In Nederland geldt dit voor slechts iets meer dan de helft (51%). Nederlandse en Europese bestuurders liggen wel op een lijn als het gaat om regulering van AI. Door de opkomst van geavanceerde toepassingen nam de aandacht voor veiligheid en privacy toe. Het overgrote merendeel van bestuurders op het Europese vasteland geven de voorkeur aan wereldwijde regelgeving (84%). Dit met regionale controles in het snel veranderende landschap.

Wereldwijd onderzoek

‘TCS AI for Business Study’ is een uitgebreid rapport over de stand van zaken van de toepassing van AI en de impact ervan op bedrijven. Het constateert dat leidinggevenden over het algemeen positief zijn over de impact van Artificial Intelligence. 57% meldt enthousiasme of optimisme over het potentiële effect van de technologie.

Onder wereldwijde respondenten in het onderzoek verwacht 45% dat tot de helft van hun werknemers binnen drie jaar generatieve AI-mogelijkheden zal moeten gebruiken. Nog eens 41% denkt zelfs dat nog meer werknemers dit zullen doen. De meesten (65%) geloven dat AI menselijke capaciteit zal versterken en verbeteren. Zo kunnen werknemers zich richten op activiteiten die meer creativiteit en strategisch denken vereisen.

Onzekere transformatie

Bestuurders zijn minder zeker over de weg naar transformatie. Slechts 4% gebruikt AI op een manier die hun bedrijf transformeerde. En bijna een kwart (24%) is zelfs nog niet voorbij de initiële verkenningsfase. Belangrijke obstakels voor zakelijk succes zijn de huidige IT-infrastructuren van bedrijven en de klantverwachtingen.

Organisaties erkennen ook de noodzaak om verder te gaan dan bestaande methoden om het succes van AI-implementaties te meten. Bijna driekwart (72%) zegt niet over de juiste maatstaven te beschikken. Het onderzoek benadrukt ook de noodzaak voor bedrijven om een strategische benadering te hanteren bij de adoptie van AI. En om de juiste prestatie-indicatoren te ontwikkelen om de impact van de technologie op hun bedrijf te meten.

Gerelateerde berichten...