De bomen en het bos in de OpenStack Foundation

In gesprek met Alan Clark

De OpenStack Foundation is gedurende haar achtjarig bestaan geaccepteerd en alom bekend in de it-wereld. Op dit moment lijkt de organisatie zich te heroriënteren door meer op haar omgeving te letten. Tijdens de afgelopen summit in Vancouver sprak ICT/Magazine met de voorzitter van de raad van bestuur van OpenStack en CTO van SUSE, Alan Clark.

De OpenStack Community vormt toch zo’n beetje het hart van de open source beweging. Opmerkelijk is dat het aantal deelnemers aan de summits afneemt. Dit jaar waren er ruim 2600 deelnemers, terwijl er tijdens de summit in de herfst van 2016 (Barcelona) ruim twee keer zoveel bezoekers waren: 5600. Een half jaar later kwam de teller in Boston niet boven de 5000. Tijdens de Sydney-summit in de herfst van 2017 kwamen er 2600 belangstellenden, ongeveer net zoveel als dit jaar in Vancouver. Ook was er in Vancouver de nodige kritiek te horen. Zo had zes maanden eerder, op het podium van de summit in Sydney, Sorabi Saxena, president van Business Operations bij AT&T Business Solutions, vier verbeteringen geëist: beveiliging by-design, vereenvoudigde operaties, probleemloze upgrades en best practices en statistieken voor projectvolwassenheid. Jonathan Bryce, voorzitter van de OpenStack Foundation, en COO Mark Collier, hadden onmiddellijk gereageerd en beloofd verbetering te brengen. Hiervan kwam niets terug tijdens hun openingstoespraken in Vancouver, wat de sterke indruk wekt dat er niets is gebeurd. Andere OpenStack-vertegenwoordigers haastten zich vervolgens om erop te wijzen dat de deelprojecten op deze kritiek hadden gereageerd en verbeteringen hadden aangebracht. Desondanks maakt de OpenSource-organisatie geen goede beurt door in de communicatie geen directe follow up te geven op centrale pijnpunten van gebruikers.

 

De OpenStack summit in Vancouver trok 2.600 bezoekers. Bent u teleurgesteld?

Nee. We hebben de conferentie organisatorisch gewijzigd. De ontwikkelaarsconferentie PTG – Project Technical Group – was eerst geïntegreerd, maar wordt nu afzonderlijk gehouden. Die vond twee maanden voor de Vancouver summit plaats in Dublin, met zo’n achthonderd ontwikkelaars. De deelnemersaantallen wijzigen gewoon voortdurend, ook tijdens deze conferentie. Bovendien wordt de community volwassener. Tijdens de conferenties merk je dat niet zozeer het algemene thema OpenStack trekt, maar dat bezoekers vooral afkomen op de technisch inhoudelijke sessies.

 

Tijdens de laatste conferentie in Sydney was de integratie van OpenStack en Public Clouds nog een belangrijk thema. Nu hoor je er nauwelijks nog iets over. Hoe komt dat?

Het antwoord op die vraag is Zuul, dat wil zeggen Continuous Integration/Continuous Delivery, kortweg CI/CD. Maar dat is maar één aspect. Ook Kubernetes en andere tools horen daar bij. Daarnaast willen we het publiek de eerste dagen tijdens de keynotes niet overladen met alle thema’s die onze prioriteit hebben. Volgens het nieuwe conferentiemodel waren de centrale thema´s daarom over verschillende dagen verspreid.

 

Een actueel onderwerp is de administratie van OpenStack. Waar is dat thema gebleven?

We hebben een lange weg achter ons liggen. Er is niet dat ene tool dat alles geweldig kan. Het is de combinatie van alle tools die verbeterd worden. Maar er gebeurt zo ontzettend veel, dat het praktisch onmogelijk is alles aan bod te laten komen.

 

Niet alle producten hebben een vergelijkbare mate van volwassenheid bereikt; sommige bevinden zich nog in het ontwikkelstadium – en de OpenStack-belanghebbenden zien door de bomen het bos niet meer.

In OpenStack zijn er naast de werkgroepen voor de ontwikkeling van enkelvoudige producten ook de Special Interest Groups, SIG´s. Die produceren whitepapers of complete lijsten met voorschriften en uit sommige SIG´s ontstaan weer nieuwe werkgroepen. Zo houdt de laatste SIG zich bezig met voorwaarden voor de financiële sector. Daarvan was China Union Pay de initiator. Maar qua bomen en bos; op onze nieuwe website staan precies de juiste instructies, met aanbevelingen wat gebruikers voor welke projecten moeten inzetten. En voor superusers is er een maandelijkse nieuwsbrief met een of twee gebruikstoepassingen uit de praktijk. Deze zijn doorgaans gericht op een specifieke organisatie.

 

Hoe zit het met de afscheiding van DevCore en BigTent? Komt er een nieuwe organisatie?

Tijdens de invoering hiervan zaten we met het probleem dat veel nieuwe projecten graag wilden meedoen met OpenStack. We zochten naar een manier om deze projecten uit te nodigen maar hen tegelijkertijd onder te brengen in een geschikte omgeving waarbinnen ze konden rijpen. We wilden vooral een proces op gang brengen aan de hand waarvan zich een groot OpenSource project zou ontwikkelen. Het resultaat was vooral verwarrend. We hebben meer innovatie nodig. We willen projecten blijven uitnodigen. Gaten dichten. En tegelijkertijd zouden we met meer projecten willen samenwerken die niet bij OpenStack horen, zoals Kubernetes.

 

Hoe ontwikkelt zich de samenwerking met andere communities in het cloudspectrum?

Dat gaat heel goed. We zijn daar in 2015 mee begonnen en sinds 2017 is het een centraal onderdeel van ons werk. De betrekkingen met iedere community zijn weer anders. We hebben elkaar op bestuursniveau ontmoet en zijn tegen aardig wat problemen aangelopen in verband met onze relatie en hoe we die kunnen verbeteren. Een van de resultaten was de start van een gezamenlijk project, XCI Cross Cloud Integration, dat nu binnen het netwerkbereik van OpenStack loopt. Een ander voorbeeld is op bestuursniveau met een focus op Kubernetes. Omgekeerd is er binnen het Kubernetes-project een groep die zich op OpenStack richt. Beide SIG´s werken ondertussen samen. Ze schrijven software die garandeert dat Kubernetes goed met OpenStack samenwerkt. Er zijn dus betrekkingen op hoog niveau en op projectniveau zoals de SIG´s.

 

Ik heb de indruk dat de toekomstvisie voor OpenStack aan de cloud voorbijgaat.

De visie verbreedt zich en heet Open Infrastructuur. De ontwikkeling rond OpenStack is tot rust gekomen, het is geland in de organisaties en het heeft ze veranderd. We richten ons nu op de omgeving.

 

Ludger Schmitz is als zelfstandig journalist verbonden aan datacenterinsider.de.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van OpenStack ook op
www.datacenter-insider.de

 

Gerelateerde berichten...

X