Pleidooi voor een nieuw soort open source evenement

Steeds meer grote organisaties zien open source als de beste manier om innovatie en flexibiliteit te stimuleren en tegelijkertijd hun operationele uitgaven te beheren. Recent onderzoek van Red Hat[1] bevestigt deze trend. De uitdaging bij deze zakelijke klanten is dat zij niet noodzakelijkerwijs de tijd, vaardigheden of motivatie hebben om bij te dragen aan het open source model voor de community.

Niet verwonderlijk dat de open source community traditioneel op haar hoede is voor partijen die voornamelijk halen en weinig of zelfs niets brengen. Het is de hoogste tijd voor een aanpak die tegemoet komt aan de behoeften van de leden van de community én van de zakelijke eindgebruikers. Bijvoorbeeld door met een frisse blik te kijken naar de evenementen die we organiseren. Wat te denken van een nieuw soort open source event dat veel meer gericht is op de klant dan op de ontwikkeling van de code? Dit is essentieel als we willen inspelen op de toegenomen belangstelling voor open source. Dat kan zonder afbreuk te doen aan de waarden van het community model. Doen we dit niet dan beperken we het potentieel van open source voor grotere organisaties, wat een gemiste kans is.

 

Goed versus kwaad

Het is belangrijk dat de open source community zichzelf blijft uitdagen en in contact blijft met de wereld om zich heen. Het is volkomen begrijpelijk dat het gebruik van open source door cloud service providers (CSP’s) leidt tot verhitte discussies. Het zou alleen pragmatischer zijn om de trend als zodanig te erkennen en te bespreken wat het betekent voor het open source model. Het is weinig constructief om de situatie af te schilderen als een goed-versus-kwaadscène uit Game of Thrones. De realiteit is nu eenmaal dat grotere organisaties open source willen adopteren, en dat zij houden van het gemak van ‘packaged’ applicaties. Als de open source community de weg voorwaarts wil bewandelen, in plaats van CSP’s als een bedreiging te behandelen, moeten we evenementen creëren waar we rechtstreeks met eindgebruikers kunnen samenwerken.

 

Klanten en eindgebruikers

Het huidige aanbod aan evenementen is onderverdeeld in categorieën rond productontwikkeling, strategie en klanten, met een sterke nadruk op productontwikkeling. Vanuit het oogpunt van de community is dit begrijpelijk, omdat hun prioriteit ligt bij het onderhouden en bevorderen van de broncode van een project. Aan de andere kant van het spectrum zijn er strategie-evenementen zoals Oracle OpenWorld en de Gartner Symposia. Dit zijn vaak ‘tell and listen’-evenementen, waarbij de deelnemers de laatste strategieën en roadmaps ontvangen van leveranciers of analisten uit de sector. Deze zijn nuttig voor de planning en de it-strategie op lange termijn. Ze voldoen echter niet per se aan de behoeften van klanten, die willen begrijpen hoe ze technologieën op de meest veilige en betrouwbare manier kunnen implementeren en onderhouden. Conferenties van gebruikersgroepen gaan in op deze vraag naar leveranciersspecifieke technologieën. Zo bieden evenementen van Oracle-gebruikersgroepen echte waarde aan grote zakelijke gebruikers.

Hier ligt een kans voor open source communities. Klanten, met name grote bedrijven, krijgen weinig van hun gading op de gebruikersgerichte open source conferenties. Zo ondersteunde EnterpriseDB dit jaar opnieuw Postgres Vision[2] in de VS, wat een mix was van strategische, technische en klantsessies. In Europa sponsorden we Postgres on the Beach[3] op Ibiza en in juli organiseerden we de eerste Enterprise Postgres Day[4] in Amsterdam. Deze evenementen zijn waardevol, omdat ze meer nadruk leggen op klanten en eindgebruikers. Toch moet vermeld worden dat de open source community hier nog meer werk kan verrichten.

 

Meer leveranciers

Wie een evenement van een gebruikersgroep bijwoont dat gericht is op een bepaald commercieel softwareplatform, heeft ongetwijfeld verwachtingen omtrent de inhoud. Dankzij de mix van sprekers, technische sessies, Q&A’s met experts en training krijgen deelnemers de mogelijkheid om te luisteren naar hun collega’s en onafhankelijke professionals uit de sector. Zij, de deelnemers, zijn verantwoordelijk voor bedrijfskritische applicaties waar hun bedrijf op vertrouwt. Zij willen na afloop van een evenement meer weten over hoe zij hun it-infrastructuur betrouwbaarder en veiliger kunnen maken. Het is van onschatbare waarde om te horen hoe andere klanten een bepaalde technologie hebben geïmplementeerd, hoe zij met uitdagingen zijn omgegaan en welke best practice-adviezen zij kunnen bieden. Open source kan zijn positie in grotere organisaties verder uitbouwen als we aan deze wensen tegemoetkomen. Het wordt aantrekkelijker als we deze evenementen organiseren, omdat we een breder ecosysteem van technologieleveranciers kunnen samenbrengen. In plaats van één leverancier van één specifiek open source platform, zijn er nu verschillende leveranciers ieder met hun eigen oplossing gebaseerd op dat platform.

 

Meer betrokken

Als we het erover eens zijn dat het uitbreiden van de voetafdruk van open source bij grote organisaties belangrijk is voor blijvende groei van open source, dan moeten we accepteren dat veel zakelijke eindgebruikers zich niet willen bezighouden met open source productontwikkeling. Ze gebruiken graag de software, maar willen niet bijdragen aan de broncode. Daarom is er bijvoorbeeld een kant-en-klare markt voor de clouddienstverleners. Goede klantgerichte evenementen creëren nieuwe mogelijkheden voor open source communities. Elke aanpak heeft relatieve verdiensten en sterke punten, die in een dergelijk klantenforum duidelijker naar voren zullen komen. Op langere termijn zullen deze klantgerichte evenementen bijdragen aan het verdiepen van de banden tussen zakelijke eindgebruikers en open source projecten. Mogelijk voelen de gebruikers zich hierdoor meer betrokken wat tot bijdragen aan de projecten leidt.

Het is zinvol om concepten en ervaringen aan te bieden die zijn gericht op zakelijke gebruikers. Het zal de aantrekkingskracht van open source op grotere organisaties vergroten en ook zal het bij meer zakelijke gebruikers de behoefte aanwakkeren om open source te begrijpen. De vooruitzichten voor open source zijn op dit moment zeer positief. Desondanks dit pleidooi voor een nieuw soort open source evenement. Een klantgericht evenement zal de integriteit van open source projecten niet in gevaar brengen, omdat community gerichte evenementen een belangrijke functie zullen blijven vervullen. Het omarmen van een breder spectrum aan evenementen en concepten kan alleen maar een positief effect hebben.

Jan Karremans is Director of Sales Engineering bij EnterpriseDB, leverancier van databaseplatformen voor digitale bedrijven.

 

[1] ‘State of Enterprise Open Source’, te lezen op https://www.redhat.com/en/enterprise-open-source-report/2019

[2] https://postgresvision.com/

[3] https://pgibz.io/

[4] https://pgday.amsterdam/

 

 

Gerelateerde berichten...

X