AET daagt Rijk voor rechter om Rijkspas

BZK gebouw Rijkspas

ICT-bedrijf AET daagt het Mministerie van BZK voor de rechter in een kort geding om de aanbesteding van de Rijkspas. Volgens het bedrijf veranderde het ministerie tussentijds de aanbestedingsregels om te kunnen kiezen voor een Franse pas met verouderde technologie. Het bedrijf stelt dat deze niet voldoet aan de tendereisen. Het gaat om 150.000 Rijkspassen.

AET Europe eist in dat het ministerie meteen stopt met de voorbereidingen van de nieuwe versie van de Rijkspas. Als het ministerie toch doorzet dan overtreedt ze niet alleen de aanbestedingsregels, maar dreigt ook de stabiliteit van 150.000 Rijkspassen in gevaar te komen. Ambtenaren kunnen daardoor niet meer inloggen op hun computer en worden er miljoenen aan investeringen in het goed laten functioneren van deze overheidspassen tenietgedaan.

 

Rijkspas

De nieuwe Rijkspas moet gelden voor ambtenaren van alle ministeries, behalve Defensie. Het is straks een toegangspas, een elektronische identificatie en ook bedoeld voor het zetten van een elektronische handtekening.

Volgens AET was het vanaf het begin de bedoeling dat de Rijkspas dezelfde chip- en uitleessoftware zou krijgen als de sterk beveiligde Defensiepas. Daarin zit de beveiligingssoftware van AET. Deze versie van de Rijkspas werkt ook moeiteloos samen met de bestaande ICT-infrastructuren van alle ministeries, inclusief die van Defensie. Dit hebben BZK en Defensie onderling met elkaar afgesproken.

 

Fout

In 2018 won de Nederlandse producent van plastickaarten Multipost de aanbesteding voor de nieuwe Rijkspas. Een fout, zo blijkt achteraf. Slechts enkele minuten later ‘corrigeerde’ het ministerie zich en riep de Franse pasleverancier Idemia uit tot winnaar van de aanbesteding.

AET ging ervan uit dat het de beveiligingssoftware zou leveren; zowel Idemia als Multi-Post, hadden namelijk al bij AET een offerte aangevraagd voor de benodigde beveiligingssoftware.

In februari van dit jaar kwam AET erachter dat Idemia zich met een andere chip en software had ingeschreven. Volgens AET voldoen deze echter niet aan de voorwaarden in de aanbesteding. Zo bestaat er onduidelijkheid over de vereiste certificering. Verder werkt de software niet samen met de huidige Rijkspas (backwards compatibility), de Defensiepas en bestaande ICT-structuren. Door meerdere ministeries zijn hierover inmiddels zorgen geuit.

 

Verbaasd

AET is hoogst verbaasd dat het ministerie ineens de aanbestedingseisen laat varen. Het lijkt erop dat BZK nu verouderde, onduidelijk gecertificeerde, Franse beveiligingssoftware wil gaan gebruiken. Hiermee worden niet alleen de regels van de aanbesteding overtreden, maar het is ook tegen het beleid van de Nederlandse overheid. Daarin staat namelijk dat je moet kiezen voor Nederlandse leveranciers als de nationale veiligheid in het geding is.

BZK en Idemia geven aan het begrip backwards compatibility een geheel eigen interpretatie, zo stelt het bedrijf. Volgens hen heeft Idemia simpelweg haar eigen inlogsysteem naast het bestaande inlogsysteem geplaatst. Het Idemia-systeem alleen communiceert met de nieuwe Rijkspassen en niet met alle reeds uitgeven Rijkpassen die nog tot 5 jaar in gebruik zijn. Van backwards compatibility is dus geen sprake. Afgezien van het feit dat deze oplossing niet voldoet aan de tendereis, komt het voeren van twee inlogsystemen de stabiliteit van de hele infrastructuur van de overheid niet ten goede.

 

Bodemprocedure

Op 8 mei begon AET een bodemprocedure tegen BZK. Om BZK ervan te weerhouden onomkeerbare stappen te zetten, spant het ICT-bedrijf nu ook een kort geding aan. AET heeft geprobeerd met BZK in gesprek te gaan, maar op vragen van AET ontspoorde het gesprek en verliet de ambtenaar van BZK in geagiteerde toestand het gesprek.

Het is niet de eerste keer dat AET een aanbesteding aanvecht van BZK waarbij Idemia, het vroegere Morpho en SDU, betrokken is. In een vergelijkbaar project (de eNIK: digitale identiteitskaart) had het ministerie de opdracht onterecht onderhands gegund aan oud-staatsbedrijf SDU. AET spande met succes een kort geding aan en het ministerie moest de opdracht alsnog aanbesteden. Daarop beëindigde het ministerie het project.

 

Gerelateerde berichten...

X