AFM en DNB pleiten voor internationale cryptoregulering

bitcoin munten

Vanwege het internationale karakter van cryptomunten moet er ook internationale afstemming komen: een soort cryptoregulering. Alleen zo worden Nederlandse consumenten effectief tegen de grootste risico’s beschermd. Dat stellen AFM en DNB in een gezamenlijk advies. Het voorstel is overgenomen door de minister van Financiën en naar de Tweede Kamer gestuurd.

De instanties pleiten onder ander voor invoering van een nationaal vergunningsstelsel voor crypto-omwisselplatforms en aanbieders van cryptobewaarportemonnees. Hiermee kunnen witwassen en terrorismefinanciering effectiever worden tegengaan. Verder vinden AFM en NB dat er aanpassingen van de Europese regels voor ondernemingsfinanciering moeten komen. Ze zijn nodig om kleinschalige ondernemingsfinanciering via blockchaintechnologie ruimte te bieden.

Crypto’s kwetsbaar

Cryptomunten zijn volgens beide instellingen kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. De AFM en DNB pleiten daarom voor een nationaal vergunningsstelsel . Deze moet terecht komen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In Europees verband is de vierde anti-witwasrichtlijn herzien om dit risico aan te pakken.

Hierdoor gaan de normen van deze richtlijn ook gelden voor platformen voor de omwisseling van crypto’s naar fiat geld en voor aanbieders van cryptobewaarportemonnees. Door een vergunningstelsel kun je partijen al aan de poort toetsen, en zonodig op voorhand van de markt weren.

Aanpassing Europese regels

Op termijn biedt toepassing van blockchaintechnologie wellicht mogelijkheden voor de financiering van kleinschalige ondernemingsactiviteiten. Maar alleen als de aangeboden crypto’s duidelijke en afdwingbare rechten vertegenwoordigen, zoals bij een aandeel of obligatie.

De AFM en DNB adviseren daarom om de Europese regels voor ondernemingsfinanciering aan te passen. Zo bied je ruimte voor crypto’s die vergelijkbaar zijn met een aandeel of obligatie. Daarbij gaat het om proportionele regels voor verhandeling en aanpassingen van de regels rondom bewaring en afwikkeling.

Volgens de AFM en DNB moet Nederland het effectenbegrip aanpassen conform de bredere definitie in bestaande Europese regelgeving. Zo kan de AFM meteen enkele crypto’s onder haar toezicht brengen.

Risico’s

De nieuwe regels zijn volgens de beide instellingen alleen effectief als ze ook internationaal zijn afgestemd. De AFM en DNB werken daarom actief mee aan beleidsvorming in internationaal verband om de grootste risico’s aan te pakken.

 

Gerelateerde berichten...

X