AI bij scholing zorginstellingen geen prioriteit

AI

Het gros van de L&D/HR-professionals (70%) verwacht dat AI in de komende vijf jaar vaker ingezet zal worden bij leren en ontwikkelen in de organisatie. 61% zegt dat AI de effectiviteit van L&D (Learning & Development) kan verbeteren. Het belang van de inzet van AI bij de strategische ontwikkeling van de L&D-programma’s ziet 44% van de L&D/HR-professionals.

Ondanks dit geloof in AI voor L&D wordt momenteel door maar 6% van de L&D/HR-professionals AI opgenomen in de drie belangrijkste focusgebieden bij leren en ontwikkelen. Dit blijkt uit de L&D in de zorg monitor 2024, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sparkey | Motivaction in opdracht van Noordhoff Zorg.

Processen efficiënter inrichten

Een van de mogelijke toepassingen van AI in het kader van L&D, is dat het kan helpen om processen efficiënter in te richten. Hier lijkt in ieder geval behoefte aan te zijn: hoewel L&D/HR-professionals vaker dan vorig jaar aangeven hier alles aan te doen (45%), geeft nog steeds ongeveer een derde aan méér te moeten doen om L&D-processen efficiënter te maken (31%). Ook zijn AI-toepassingen effectief voor het verbeteren van leerervaringen van medewerkers, geeft de helft (51%) van de L&D/HR-professionals aan.

Nog maar 16% van de zorgorganisaties maakt al regelmatig gebruik van AI ten behoeve van L&D-activiteiten. Dat is een stuk lager dan in andere branches (bron L&D Monitor 2024 van Studytube) waar gemiddeld bijna een derde (32%) er al wel regelmatig gebruik van maakt.

Draagvlak in de top

De toepassing van AI vraagt om veranderingen. Het doorvoeren van veranderingen in een organisatie is altijd lastig. Zeker als die veranderingen te maken hebben met technologie waarvan alle voor- en nadelen nog niet altijd duidelijk zijn. Het draagvlak om met AI aan de slag te gaan lijkt er bij L&D/HR-professionals in de zorg te zijn.

Echter, het draagvlak bij de top van de organisatie bij het op gang brengen van veranderingen op L&D gebied is nog niet overal even groot. Iets meer dan de helft (53%) ervaart voldoende draagvlak bij het bestuur. 1 op de 10 ervaart dat expliciet niet en 4 op de 10 HR-professionals hebben hier geen uitgesproken mening over.

De L&D in de zorg monitor 2024 is de tweede editie van een jaarlijks onderzoek onder L&D professionals, leidinggevenden en zorgprofessionals.

Gerelateerde berichten...