AP: Dutch Filmworks mag gegevens illegale downloaders verzamelen

Filmdistributeur Dutch Filmworks krijgt definitief toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  om gegevens van illegale downloaders te verzamelen. Het bedrijf mag de verzamelde gegevens vervolgens voor 5 jaar opslaan. De AP heeft het besluit op 6 december gepubliceerd in de Staatscourant. Mensen die VPN gebruiken ontspringen blijven vooralsnog buiten schot.

Zowel Stichting Brein als Dutch Filmworks maken al langer jacht op mensen die auteursrechtelijk beschermd materiaal downloaden of uploaden. Ze krijgen inmiddels hulp van Duitse ICT-bedrijven. In Duitsland heeft men veel meer ervaring met opsporing van illegale downloaders. Dar worden al jaren hoge boetes uitgedeeld, oplopend tot duizenden euro’s.

Volgens het AP heeft DFW voldoende waarborgen getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens. Het bedrijf mag daarom gegevens als IP-adressen verzamelen van mensen die downloaden uit illegale bronnen.

DFW mag, nu het AP haar zegen heeft gegeven, persoonsgegevens uit eigen waarneming verwerken, zonder dat de betrokkenen op de hoogte zijn. Dat brengt bijzondere privacyrisico’s met zich mee. Voorafgaand aan de goedkeuring onderzocht de AP dan ook in hoeverre de voorgenomen gegevensverwerking in verhouding staat tot het doel.

 

Waarborgen

De AP stelt vast dat DFW voldoende waarborgen heeft getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking. Zo is er een gedragsregeling (‘Protocol online handhaving auteursrechten’) en een informatiebeveiligingsbeleid. De gedragsregeling bevat, onder meer, een afbakening van de doelgroep, beperkte bewaartermijnen, een klachtenregeling en een uitwerking van de rechten van betrokkenen die voor de noodzakelijke balans en correctiemogelijkheden zorgen.

Het besluit komt na het indienen van een ontwerpbesluit, dat deze zomer werd gepubliceerd. Daarover zijn zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot nader onderzoek door de AP. Dat is verwerkt in het definitieve besluit.

 

Werkwijze: ip-adressen achterhalen

Mensen die illegaal een film downloaden of uploaden kunnen worden herkend aan hun ip-adres. Net als stichting Brein gaat DFW nu ook torrentnetwerken afspeuren om deze mensen te vinden. Met de ip-adressen in de hand gaat de organisatie vervolgens naar de Nederlandse internetproviders, met de vraag of zij de ip-adressen kunnen koppelen aan klantgegevens.

DFW denkt de gezochte gegevens in handen te krijgen, ook al zullen veel internetproviders niet mee willen werken. Volgens het bedrijf verwachten juristen dat na tussenkomst van een rechter de persoonsgegevens alsnog overhandigd moeten worden. De overtreders kunnen rekenen op flinke schikkingsvoorstellen. Ze lopen in elk geval op tot enkele honderden euro’s.

 

Downloaders met een VPN-verbinding blijven buiten schot

Mensen die een VPN-verbinding gebruiken, ontspringen vooralsnog de dans. Een VPN-verbinding verbergt het ip-adres van een gebruiker. De downloader is dus niet traceerbaar. Dutch Filmworks wil echter ook dit probleem ondervangen. Het bedrijf wil met de goedkeuring in de hand aankloppen bij VPN-aanbieders, maar acht de kans op succes klein tot nul. Niet omdat de aanbieders niet zouden willen maar omdat ze meestal geen logbestanden bijhouden. Ze hebben dus domweg geen informatie.

De filmdistributeur heeft in Nederland de rechten op films als The Wolf of Wall Street, Komt een vrouw bij de dokter en De eetclub. Het bedrijf is verder verantwoordelijk voor de distributie van series als CSI en Planet Earth.

 

Gerelateerde berichten...

X