API security in 2024 vergt een doordacht programma, van ontwerp tot implementatie

api

In de dynamische wereld van informatietechnologie zijn Application Programming Interfaces (API’s) onmisbaar geworden. Dit voor naadloze data uitwisseling. En voor de functionaliteit van moderne software. Ondanks hun cruciale rol zijn veel organisaties nog niet volledig voorbereid op de groeiende dreigingen rondom API’s. Cybercriminelen merkten deze kwetsbaarheid op. Ze richten zich in toenemende mate op API’s. Dat leidde tot een escalatie van API gerelateerde dreigingen in de afgelopen jaren.

Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld door de ontdekking van talloze kritieke security fouten die het afgelopen jaar door Salt Labs zijn ontdekt. Met het oog op de toekomst en de voortdurende evolutie van API security doet Salt Security, het toonaangevende API security bedrijf, vijf voorspellingen voor 2024.

De vijf API security voorspellingen voor 2024:

API security strategie wordt steeds belangrijker

In 2024 zal het jaar zijn waarin API security strategieën worden ingezet. En niet alleen API security tools. In 2023 werd API security voor veel organisaties een prioriteit. Maar men behandelde het als een beveiligingsvinkje. Security teams probeerden hun bestaande webapplicatiebeveiligingstools aan te vullen, maar helaas kunnen de security uitdagingen van API’s niet eenvoudig worden opgelost door bestaande testtools aan te passen aan technologieën die beweren ‘API security’ bieden.

Met een voortdurende explosie van API’s in organisaties over alle sectoren en de bijbehorende uitdagingen van security postures, risicovolle configuraties en op logica gebaseerde kwetsbaarheden die beveiligingsteams blijven belagen, staan organisaties niet louter voor een uitdaging in termen van tools, maar ook op het gebied van strategie. Een effectieve API security strategie vangt aan met een goed doordacht programma dat zich uitstrekt van ontwerp tot implementatie.

Toename in API’s vanwege Artificial Intelligence

In 2024 zal zowel de productie als het gebruik van API’s blijven stijgen, vooral omdat steeds meer organisaties overstappen op AI gebaseerde processen en oplossingen. AI heeft data nodig en API’s vertalen en verzenden deze gegevens. Veel van deze data zullen bedrijfskritisch of gevoelig zijn, waardoor in sommige scenario’s API uitbreiding te riskant is. Daarnaast zullen we zien dat veel organisaties generative AI gaan gebruiken om API’s te ontwikkelen. Dit kan echter alleen worden bereikt als organisaties maatstaven creëren, waardoor het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is wat een ‘goede’ API eigenlijk is vanuit een securitystandpunt. Aan de andere kant zullen ook cybercriminelen meer gaan vertrouwen op AI om geavanceerde aanvallen op API’s uit te voeren.

Implementatie van NIS2 richtlijn

Binnenkort gaat de nieuwe NIS2 security richtlijn in werking. Deze nieuwe Europese richtlijn verhoogt de cybersecurityeisen voor middelgrote en grote Europese organisaties uit vitale sectoren. Met de NIS2 richtlijn betreden we een nieuw tijdperk van proactieve beveiliging. Het is duidelijk dat de NIS2 richtlijn een belangrijke stap voorwaarts is in het versterken van onze vitale infrastructuren. Organisaties, zoals energiebedrijven, worden dankzij de richtlijn aangemoedigd om zich beter voor te bereiden op cyberaanvallen, uitgebreide risicobeoordelingen uit te voeren, medewerkers bewust te maken van cyberdreigingen en robuuste oplossingen te implementeren. API security vormt hierbij een essentieel onderdeel. Het is daarom belangrijk dat organisaties deze richtlijn serieus nemen en zich grondig voorbereiden.

Zombie apps vormen nog steeds een groot probleem

Ook in 2024 vormen Zombie apps een probleem vanwege potentiële API beveiligingsrisico’s. Deze apps ontvangen mogelijk geen noodzakelijke security updates, waardoor ze kwetsbaar worden voor exploits en security lekken, inclusief die met betrekking tot API communicatie. Bovendien kunnen verouderde apps onveilige API implementaties bevatten, waardoor gevoelige gegevens kwetsbaar zijn voor ongeautoriseerde toegang. Het is cruciaal om niet alleen aandacht te besteden aan de algemene problemen die zombie apps met zich meebrengen, maar ook aan de specifieke API beveiligingsaspecten om de integriteit en veiligheid van gegevens te waarborgen. Het regelmatig updaten en verwijderen van niet gebruikte apps, inclusief het monitoren van de bijbehorende API beveiliging, is essentieel om de algehele beveiliging van mobiele ecosystemen te handhaven.

CISO’s staan voor nog meer security uitdagingen

In 2024 zullen CISO’s nog meer geconfronteerd worden met een breed scala aan API security uitdagingen die voortvloeien uit de digitalisering. Het grootste knelpunt dat naar voren komt, is het tekort aan security talent. Digitalisering brengt nieuwe vormen van cyberaanvallen met zich mee die specifieke vaardigheden en kennis vereisen, waardoor de reeds beperkte talentenpool een nog grotere belemmering vormt. Daarnaast worden CISO’s geconfronteerd met een groeiend aantal juridische vraagstukken gerelateerd aan inbreuken, evenals een toename van persoonlijke risico’s en aansprakelijkheden.

Gerelateerde berichten...