App helpt bij monitoring astmapatiënten

app

Astma- en COPD-patiënten van het Maasstad Ziekenhuis kunnen sinds kort gebruikmaken van de app SanaCoach. Hierdoor kan monitoring thuis plaatsvinden, wat het aantal ziekenhuisbezoeken reduceert. COPD en astma zijn allebei longziekten. Zowel COPD- als astmapatiënten ervaren op het ene moment meer klachten dan op het andere moment. Het is niet te voorspellen wanneer een patiënt welke klachten ervaart.

Niet naar het ziekenhuis

In de app staat iedere maand een vragenlijst klaar voor de patiënt. Op basis van de antwoorden van de patiënt beoordeelt de app of er nog aanvullende vragen nodig zijn. Een vraag is bijvoorbeeld: ‘Hoe gaat het met u sinds de laatste controle van X dagen geleden?” Daarnaast bepaalt de app welke vragenlijst een patiënt de volgende keer moet invullen. De vragenlijst sluit op deze manier altijd aan bij gezondheidssituatie van de patiënt.

OP tijd reageren

De app geeft op deze manier de zorgverlener en patiënt een goed beeld van hoe het gaat met de patiënt. Zo kan de zorgverlener op tijd reageren, mocht dit nodig zijn. Door met deze app te werken, wordt de kans op een ziekenhuisopname van een patiënt kleiner en hoeven patiënten minder vaak naar de polikliniek voor controle. Patiënten kunnen de app gebruiken op hun telefoon, maar ook via een website.

Direct actie

Verpleegkundigen krijgen de antwoorden op deze vragen binnen en zien direct of er zorgwekkende scores tussen zitten. Zo kunnen we direct actie ondernemen als dat nodig is. Het gebruik van de SanaCoach is zodoende een toevoeging op de behandeling die patiënten al krijgen in het Maasstad Ziekenhuis.

De app biedt COPD- en astmapatiënten daarnaast de mogelijkheid om meer te leren over hun ziekte via zogenaamde ‘kenniskuren’. Dit zijn online informatiepakketjes die een zorgverlener kan ‘voorschrijven’. Patiënten krijgen tips voor hoe zij met hun ziekte kunnen omgaan. Wat kan een patiënt bijvoorbeeld doen als de longklachten verergeren of als de patiënt een astma-aanval heeft?

Ook voor longkankerpatiënten

Longkankerpatiënten werken al enige tijd met de SanaCoach in het Maasstad Ziekenhuis. Ook zij vullen vragenlijsten in. De zorgverlener krijgt een melding als de patiënten aangeeft dat er iets niet goed gaat met de gezondheid. De app coacht patiënten in hun klachten van de longkanker en bijwerkingen van de behandeling. Zij krijgen een advies om het ziekenhuis te bellen wanneer zij bepaalde klachten doorgeven. Op deze manier hopen we klachten en bijwerkingen eerder te signaleren, zodat we kunnen voorkomen dat klachten erger worden.

Gerelateerde berichten...

X