Autoschade nu regelen via app

autoschade

Het papieren schadeformulier voor eenzijdige en tweezijdige auto-ongelukken wordt vanaf nu snel verleden tijd. Vanaf 29 maart is er een app verkrijgbaar waarmee iedereen online autoschade kan melden. Ook gewonden kunnen zo worden gemeld.

De politie en het Verbond van Verzekeraars werken samen om de problemen met het papieren Europese autoschade formulier aan te pakken. Vooral de situatieschets was op papier een probleem. Tekeningen met pen op papier waren niet altijd helder. In de nieuwe MobielSchadeMelden-app is de mogelijkheid ingebouwd om direct foto’s aan de schademelding toe te voegen. Ook kun je via GPS de exacte locatie van het ongeval doorgeven.

Alle soorten aanrijdingen kunnen met de nieuwe app geregistreerd worden. Ook fietsers en voetgangers kunnen op deze manier schade doorgeven.

Aanleiding voor introductie van de app is naast het grotere gemak ook het aanpakken van de grote aantallen ongeregistreerde ongevallen. Dat is niet alleen handig voor de verzekeraars. Hoe meer aanrijdingen namelijk worden geregistreerd, hoe meer zicht de politie namelijk krijgt op de verkeersveiligheid. Met de nieuwe gegevens gaat het Verkeerskundig ict-bureau VIA ongevalsanalyses maken.

Bovendien blijkt uit een enquête onder 700 automobilisten die het afgelopen wegens schade het Europees schadeformulier moesten invullen, dat ze dit formulier niet altijd goed begrepen. Eén op de drie automobilisten vindt het formulier gebruiksonvriendelijk.

De ANWB stelt daarbij dat het papieren formulier vaak onnodige administratieve rompslomp veroorzaakt . Het vaakst wordt vergeten de achterkant in te vullen.

De app is voor de officiële ingebruikname uitgebreid getest. Daaruit bleek dat een mobiele schademelding in tien minuten afgehandeld  kan worden. Op papier duurt dat zeker een half uur. De tijdwinst voor verzekeraars is ook groot. Ze hoeven namelijk niet meer te wachten op ondertekende papieren van beide bestuurders.

De app werkt het beste als een van de bij de aanrijding betrokken automobilisten een smartphone heeft en de andere partij ten minste een mobiele telefoon.

Naast de verzekeraars en de politie werken ook belangengroepen als ANWB, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en waterschappen aan de app mee. De belangengroepen willen door de app zorgen voor een verdere reductie van het aantal verkeersdoden, dat momenteel op  570 per jaar ligt.

Wanneer het papieren formulier helemaal verdwijnt is overigens nog niet duidelijk.

De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en op Android Market.

 

Gerelateerde berichten...