Bedrijven verhogen IT-uitgaven voor logistiek

logistiek

Waar 52% van de bedrijven uit de Benelux-regio het innovatietempo met betrekking tot supply chain en logistiek de afgelopen twee jaar al flink versnelde, is maar liefst 67% van plan om investeringen op dit gebied ook in de komende twee jaar te verhogen.

De focus ligt hierbij op het warehouse management system (25%) en transport-tracking (24%). De belangrijkste redenen waarom bedrijven hun supply chain en logistiek innoveren, zijn het verbeteren van de betrouwbaarheid (45%) en het verlagen van de kosten (33%). Dit blijkt uit onderzoek van Descartes.

Innovatie in de logistiek

Het onderzoek richtte zich op het verband tussen innovatie en zakelijk succes. Concreet: wat innovatie in de supply chain en logistiek stimuleert, hoe innovatie bedrijven naar verwachting ten goede zal komen en welke obstakels het tempo van innovatie en investeringen in innovatie remmen.

Ook is onderzocht waar innovatie in de supply chain en de logistiek het sterkst en het zwakst wordt geacht. En in welke mate belangrijke innovatieve technologieën in de supply chain en de logistiek worden ingezet. Dit, naast de vraag op welke gebieden de innovatie nu en in de toekomst gericht is.

Data-analyse

Uit het onderzoek blijkt dat Benelux-bedrijven zich bij digitalisering vooral op order fulfilment (53%) richten. Op de tweede en derde plaats volgen transportprocessen (49%) en distributie (48%). Daarbij speelt data-analyse een belangrijke rol. Driekwart van de bedrijven (77%) heeft data-analyse om die reden volledig of gedeeltelijk geïmplementeerd in hun supply chain en hun logistieke processen.

Als we ons concentreren op de samenstelling en monitoring van de fleet, dan zet op dit moment 69% van de onderzochte bedrijven elektrische voertuigen in. Meer dan de helft gebruikt IoT-apparaten voor locatie- en conditie-tracking. Meer concreet gebruikt 71% van de deelnemers aan de enquête geavanceerde volgapparatuur voor zijn vrachtwagenladingen. En meer dan de helft voor zijn koerierdiensten en wagenpark.

Een laatste interessante uitkomst van het onderzoek is, dat 46% van de bedrijven een Environmental, Social en Governance (ESG)-strategie definieerde.

Gerelateerde berichten...

X