Bedrijven willen met data gezinsplanning van medewerkers voorspellen

cyberpesten

Data, Algoritmen en gedigitaliseerde systemen maken het mogelijk patronen te herkennen en die te gebruiken voor voorspellingen. Dat kan tot ethische controversen leiden. Maar liefst 55 procent van de bestuurders staat bijvoorbeeld positief tegenover het gebruik van voorspellende data als het gaat om de gezinsplanning van werknemers. Werkgevers staan daarmee lijnrecht tegenover de werknemers. Van hen vindt slechts 21 procent het acceptabel dat hun werkgever data gebruikt om hun gezinsplanning te voorspellen en zo de bedrijfsprocessen beter in te richten. De HR-professional zit er tussenin. Dertig procent vindt het te verantwoorden om data in te zetten als het gaat om het voorspellen van gezinsplanning. Dit alles blijkt uit onderzoek van Visma/Raet.

Voorspellende data voor betere bedrijfsvoering

Medewerkers staan positiever tegenover het gebruik van voorspellende data wanneer het aankomt op onderwerpen als professionele ontwikkeling en productiviteit. Respectievelijk 56 en 47 procent vindt het te verantwoorden als daar voorspellende data voor worden gebruikt. Werkgevers vinden het nog een stuk vanzelfsprekender dat zij dit mogen doen. Van hen juicht respectievelijk 66 en 57 procent het gebruik van voorspellende data voor de professionele ontwikkeling en productiviteit toe.

Bemoeienis’ tot op zekere hoogte geaccepteerd door medewerker

Naast de tendens over het gebruik van voorspellende data, is de houding tegenover bemoeienis vanuit de werkgever onderzocht. Werknemers vinden werkgeversbemoeienis op enkele vlakken acceptabel. Dit, bijvoorbeeld wanneer het aankomt op stressniveau (90%). Maar een stuk vaker vindt men dat de werkgever zich niet mag bemoeien. Als het gaat over overgewicht (58%) en riskante hobby’s (54%) vindt ruimt de helft van de werknemers bemoeienis niet wenselijk. Iets minder bezwaren zijn er als het gaat om vaccinaties (49%)m ongezonder levensstijl (46%) en het gebruik van vakantiedagen (45%).

Privé-zaken

Opvallend is, dat uit het onderzoek blijkt dat er relatief weinig bezwaren bestaan als de werkgever zich meldt als het gaat om het aantal ziekmeldingen (slechts 14%), de werk-privébalans (21%) en overige privé-problemen (39%).

Gerelateerde berichten...