Betere gegevensuitwisseling geboortezorg

geboortezorg

Een pilot-versie van de gegevensdienst voor het ophalen van geboortezorg-gegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in de MedMij-catalogus is sinds kort beschikbaar.

Voor de geboortezorg komt er een gegevensdienst waarmee cliënten hun integrale zwangerschapskaart kunnen opvragen. Om gezamenlijk snelheid te maken nam MedMij een voorlopige versie van deze nieuwe gegevensdienst op in de catalogus. Dit, speciaal ten behoeve van de pilot. De lancering van zo’n pilot-versie is een primeur. Nu kunnen HINQ en de bij de pilot betrokken leveranciers ontwikkelen en testen. En kan men er in de praktijk mee aan de slag. En wel samen met de eindgebruikers. De eerste gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten komt zo snel dichterbij.

Inzet van informatiestandaard Geboortezorg

Om hergebruik van data te bevorderen ontwikkelde Nictiz de informatiestandaard Geboortezorg. Deze is ook wel bekend onder de naam PWD en wordt toegepast voor de digitale gegevensuitwisseling met de zwangere. Dit als onderdeel van de Integrale Zwangerschapskaart via een PGO.

Het belang in de markt van innovatieve programma’s, die de digitale informatievoorziening verbeteren en versnellen, groeit. Binnen dit programma zijn de kaders en spelregels vanuit het MedMij-afsprakenstelsel leidend. Samen met VZVZ draagt Nictiz zorg voor een borging van deze regels. En de kaders.

Wat is een PGO?

VIPP Babyconnect wil geboortezorggegevens ontsluiten naar PGO’s. Een PGO is een website of app waarin cliënten informatie over hun eigen gezondheid bijhouden. Dus ook een zwangere of kraamvrouw. Het regionaal partnerschap Noord-Nederland is samen met het landelijk programmabureau, MedMij en Nictiz bezig met een eerste implementatie met de PGO-leveranciers Drimpy, Ivido, Quli en Zodos.

Gegevensdienst is nodig

Voor uitwisseling met een PGO is er een gegevensdienst nodig. Dit is een verzameling van afspraken over het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en cliënten. Deze afspraken zorgen ervoor dat informatie over de zorg van de cliënt op de juiste manier wordt uitgewisseld. MedMij beheert die gegevensdiensten. MedMij bepaalt welke gegevensdiensten over het MedMij-netwerk ontsloten mogen worden.

Gerelateerde berichten...

X