Bijna helft wil ook na coronacrisis vaker thuiswerken

testen

Bijna driekwart van de Nederlanders met een kantoorbaan werkt sinds de coronacrisis meer vanuit huis. Met de 1,5m afstandsmaatregel is de verwachting dat dit ook na de coronacrisis zo zal blijven.

Uit onderzoek blijkt dat de helft het thuiswerken als positief ervaart en dit ook vaker wil blijven doen. De vraag is, in hoeverre is werkend Nederland daar goed op voorbereid?

De helft van de Nederlanders met een kantoorbaan vindt thuiswerken fijn. Ruim driekwart ervaart geen extra stress nu ze thuiswerken. Zo’n 70% geeft aan thuis niet minder werk te verzetten. Sommigen worden wel iets sneller afgeleid (40%), maar het overgrote deel (73%) voelt zich daar zeker niet schuldig over tegenover de baas.

 

Mogelijkheden

Ook na de coronacrisis ziet Nederland het thuiswerken wel zitten. Slechts 7% met een kantoorbaan geeft aan dit absoluut niet te willen. 50% verwacht dat de werkgever hier straks ook flexibeler in zal zijn. Daarnaast zijn we de digitale mogelijkheden meer gaan waarderen en zien we - meer dan ooit - de voordelen van digitale communicatie. Zo zegt 38% na de coronacrisis vaker te willen videobellen voor een werkvergadering dan aan een fysieke meeting deel te nemen.

Wat zijn de thuiswerk-randvoorwaarden voor werkend Nederland? Op nummer één staat toegang tot alle bestanden, software en programma’s, gevolgd door snel internet en goede beveiliging van data en bestanden. Een werkbare, digitaal veilige omgeving lijkt het summum voor een fijne thuiswerkplek. Maar in hoeverre hebben we dit thuiswerk-walhalla al bereikt?

40% geeft aan dat de werkgever op stel en sprong maatregelen moest nemen om thuiswerken mogelijk te maken. Eenzelfde deel zegt over minder middelen, zoals bestanden en programma’s, te beschikken dan op kantoor. Tegelijkertijd zegt ruim driekwart zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun data en bestanden met oog op virussen en hackers. Ruim twee derde zegt dan ook geen extra maatregelen te hebben genomen.

 

Thuiswerken

Vorige maand bleek ook al uit onderzoek dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht dat hun werksituatie blijvend verandert door de coronacrisis. Een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een derde van mensen die vaker op afstand vergaderen, verwacht dit in de toekomst te blijven doen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Voor ongeveer de helft van de werkende Nederlanders heeft de coronacrisis nu al impact op de werksituatie. Deze groep is minder (16%), juist meer (8%), of op andere tijden gaan werken (24%) of is zelfs tijdelijk gestopt met werken (10%). Ook denkt een op de vijf Nederlanders vaker te gaan lopen of de fiets te pakken.

Gerelateerde berichten...

X