Buurtzorg Nederland wordt internationaal voorbeeld

Buurtzorg Nederland is een wereldwijd voorbeeld voor hoe het ook kan in de zorg. Dat constateert Nyenrode -auteur dr. Sharda Nandram in haar recent verschenen boek “Organizational Innovation by Integrating Simplification. Learning from Buurtzorg Nederland”. Nandram nam ongeveer een jaar lang een kijkje in de keuken bij Buurtzorg Nederland. Ze bekeek ook de eenvoudige en doeltreffende IT.

Het succes wordt volgens de auteur voornamelijk bepaald door de platte organisatie. De behoeftes van de cliënten en het behouden van een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid van de cliënten staan centraal.  De coaches en verpleegkundigen van Buurtzorg Nederland werken in zelfsturende teams waarbij de beslissingsbevoegdheid op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie ligt. Zo zijn de verpleegkundigen zelf resultaatverantwoordelijk en hebben zij veel vrijheid in hun werk.

De hele ICT-infrastructuur bij Buurtzorg Nederland is gericht op gebruiksvriendelijkheid. Veel informatie-uitwisseling en interactie tussen de teams onderling en tussen de teams en het hoofdkantoor vindt plaats via het intranet. Er wordt gewerkt met het Omaha-kwaliteitssysteem, een elektronisch systeem dat de zorg en het functioneren van de cliënten vanuit holistisch perspectief benadert.

Een zeer platte organisatie waarbinnen zelfsturende teams optimale zorg voor de cliënten proberen te realiseren, vraagt een bijzondere vorm van leiderschap met een balans tussen loslaten en discipline. Nandram spreekt over ‘yogic leadership’, waarbij de belangrijkste taak van de leider is het waken over de hogere doelen van de organisatie. De leider laat het praktische management dan vooral over aan de organisatie zelf.

Sharda Nandram hield interviews met leden van de directie maar ook met coaches en verpleegkundigen. Daarnaast liep zij mee met de coaches en verpleegkundigen en sprak ze met cliënten over hoe zij de organisatie ervaren. Zij heeft ook de discussies gevolgd op het intranet en had toegang tot het business informatiesysteem van de organisatie. Zij koos voor de Grounded Theory Methodology, een onderzoeksmethode die uitmondt in nieuwe theorievorming. Hierdoor zijn de principes die eruit zijn afgeleid breed bruikbaar voor management. Zij noemt haar theory “Integrating Simplification”.

Dr. Sharda Nandram is associate professor ondernemerschap op Nyenrode Business Universiteit, met ingang van 1 januari 2015 visiting professor aan het Institute of Finance and International Management (IFIM) in Bangalore, India, en consultant bij Praan Solutions.

 

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...