CBS: Kleinere bedrijven minder gedigitaliseerd

veel papier op bureau papieren archef Archiefwet bewaartermijn

Kleine bedrijven hebben de bedrijfsvoering vaak minder gedigitaliseerd dan grote. Dit meldt het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed onderzoek naar ICT-gebruik onder bedrijven in Nederland.

Een op de drie (32 procent) Nederlandse bedrijven zegt de bedrijfsvoering gedigitaliseerd te hebben. Zeker 36 procent zegt juist dat dit niet het geval is.

De mate van digitalisering hangt sterk samen met de grootte van het bedrijf. Bij de grote bedrijven met 500 of meer werknemers  heeft 65 procent de bedrijfsvoering gedigitaliseerd. Van de kleinste bedrijven (2 werknemers) is dit slechts 24 procent. Bijna de helft van deze kleine bedrijven is naar eigen zeggen niet of nauwelijks gedigitaliseerd.

 

e-facturen

Een voorbeeld van meer digitalisering onder Nederlandse bedrijven is de toename van e-facturen. Het aandeel verzonden e-facturen verdubbelde in 2018 bijna ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit ging van 8 procent naar 14 procent.

Ook gebruik van andere elektronische facturen (bijvoorbeeld in PDF) nam de afgelopen twee jaar toe. De groei ging van 40 procent in 2016, naar 60 procent in 2018. Hierdoor halveerde het aandeel papieren facturen de afgelopen twee jaar  van 50 procent in 2016 naar 24 procent in 2018.

 

Gezondheidzorg

De gezondheidszorg loopt voorop in gebruik van e-facturen. In 2018 werd 41 procent van de verzonden rekeningen in de gezondheidszorg als e-factuur verzonden. De ICT-sector heeft het kleinste aandeel facturen in papieren vorm, maar het gebruik van e-facturen is er nog niet gangbaar (16 procent). In deze sector maakt men voornamelijk gebruik van niet-gestandaardiseerde elektronische facturen (zoals PDF): 75 procent.

 

Klantengegevensbeheer

Een ander kenmerk van een hoge mate van digitalisering van de bedrijfsvoering is gebruik van zogenaamd Enterprise Resource Planning (ERP) systemen om informatie overdracht tussen verschillende afdelingen te ondersteunen. Het gebruik van ERP-systemen door bedrijven is de afgelopen twee jaar min of meer gelijk gebleven. Van 46 procent in 2018, tegen 47 procent in 2017. Het gebruik van een Customer Relationship Manager (CRM) systeem om klantengegevens digitaal te beheren nam de afgelopen twee jaar toe van 46 procent van de bedrijven in 2016 tot 56 procent in 2018.

 

Gerelateerde berichten...

X